Guvernul Republicii Moldova

Ministerul Tineretului și Sportului

A A A

Noutăți Programul de granturi 2016

28/09/2015 | Noutăți Programul de granturi 2016
Un nou an de studii în cadrul Programului de instruire lingvistică pentru minorităţile naţionale din Republica Moldova a fost lansat vineri, 25 septembrie, de Asociația Națională a Trainerilor Europeni din Moldova, în colaborare cu Biroul Relații Interetnice (BRI). Peste 450 de alolingvi adulţi din ţara noastră învaţă, începând din această lună, în cadrul programului sus-menţionat, româna, limba care îi va ajuta în activitatea de zi cu zi. Concomitent, alte 150 de persoane din regiunea transnistreană a Republicii Moldova o însuşesc...
22/09/2015 | Noutăți Programul de granturi 2016
Alianța Studenților din Moldova , cu suportul financiar a Ministerului Tineretului și Sportului, invită studenții să se organizeze în cadrul unor grupuri de inițiativă care vor fonda în premieră în Republica Moldova secțiuni a organizației studențești europene Erasmus Student Network. Erasmus Student Network este cea mai mare organizație studențească europeană, activă în 37 de țări, numărând aproximativ 464 de secțiuni locale și peste 13.500 de voluntari. Misiunea organizației este de a sprijini integrarea în comunitățile locale a studenților și de...
14/09/2015 | Noutăți Programul de granturi 2016
Peste 20 de traineri din 17 localităţi ale ţării noastre şi-au perfecţionat tehnicile de predare a limbii române în cadrul unui seminar, desfăşurat în perioada 11-12 septembrie, la Chişinău, de Asociaţia Naţională a Trainerilor Europeni. La seminar au participat atât trainerii cu experienţă, cât şi cei care au devenit de curând membri ai reţelei ANTEM. Lucia Cucu, directorul ANTEM, a remarcat că, şi în acest an, a fost înregistrat un număr mare de solicitări din partea angajaţilor din sfera bugetară...
02/09/2015 | Noutăți Programul de granturi 2016
Diferiţi etnic, dar uniţi cultural, despre aceasta şi multe alte aspecte ale învăţării înterculturale s-a discutat în perioada 28-30 august, în cadrul celui de-al patrulea modul de instruire al Proiectul „Promovarea educaţiei non-formale de calitate în domeniul tineret din Republica Moldova”. Modulul face parte din Cursul de Lungă durată în Formare de Formatori, participanţii fiind 20 de reprezentaţi ai ONG-urilor de tineret din Republica Moldova. În cadrul acestui modul, intitulat ,,Învăţare interculturală” participanţii au discutat despre definiţia acestei noţiuni, ajungînd...
01/09/2015 | Noutăți Programul de granturi 2016
Asociaţia Naţională a Trainerilor Europeni din Moldova a lansat vineri, 28 august, nivelul C1 de însușire a limbii române pentru specialiștii din sectorul bugetar, precum și un modul de instruire în cadrul acestuia. Nivelul C1 de cunoaștere a limbii oficiale este unul avansat, iar predarea lui va avea loc după metoda e-learning în cadrul Programului ”Învățăm româna la distanță”, implementat de ANTEM, cu susținerea financiară a Ministerului Tineretului și Sportului. ”ANTEM desfășoară intens și foarte conștiincios activitățile legate de însușirea...
17/08/2015 | Noutăți Programul de granturi 2016
Consiliul Național al Tineretului din Moldova cu sprijinul Ministerului Tineretului și Sportului, demarează un program complex privind capacitarea organizațională a structurilor asociative de tineret. Prin oferirea de suport instituțional organizațiilor de tineret, CNTM lansează și anul acesta un program de mini-granturi - instrument ce va oferi acces atât la fondurile financiare disponibile, cât și la suportul metodologic din partea CNTM, inclusiv Echipa de Traineri (PoT). În acest an CNTM prin programul de granturi își propune să: capaciteze organizațiile de tineret...
15/08/2015 | Noutăți Programul de granturi 2016
La 15 august, s-a desfăşurat Ziua Uşilor Deschise la Centrul de Sănătate Prietenos Tinerilor ,,Avante” din s. Costeşti, r-nul Ialoveni. Evenimentul a fost organizat de Asociaţia Obştească ,,Alternativa”, cu prilejul aniversării a 9 ani de activitate ai Centrului de Sănătate Prietenos Tinerilor ,,Avante” și în contextul Zilei Internaționale a Tineretului. La eveniment au fost prezenți Viceministrul Tineretului și Sportului Andrei Spînu, președintele raionului Ialoveni, Anatolie Dimitriu, Gheorghe Negru director, IMSP Centrul de Sănătate Costeşti, specialistul de tineret al raionului, Victor...
13/08/2015 | Noutăți Programul de granturi 2016
La începutul lunii august, Consiliul Local al Tinerilor Pănășești a organizat tinerilor din localitate două module de instruire. Instruirile fac parte din proiectul “Prin TINEri vine schimbarea” implementat de CLT Pănășești cu sus ținerea financiară a Ministerului Tineretului și Sportului prin intermediul Programului de Granturi 2015. La training au participat peste 20 tineri din satele Pănășești și Ciobanca. Subiectele abordate în cadrul instruirilor au fost din domenii precum: liderismul comunitar, participare civică activă, cît și au dobîndit cunoștințe în domeniul...
12/08/2015 | Noutăți Programul de granturi 2016
Pe data de 7 august 2015 a luat sfîrșit proiectul „Tineri Antrenați pentru o Moldovă Prosperă”, proiect implementat de A.O. „Asociația pentru Identificarea Subsidiilor din Europa de Est” cu susținerea financiară a Ministerului Tineretului și Sportului în cadrul Programului de Granturi 2015” și a Consiliului Raional Ialoveni. Pe parcursul ambelor sesiuni de training, tinerii participanți au fost instruiți de către formatorii Centrului de Formare Antreprenorială din Cadrul Camerei de Comerț și Industrie al RM. Pe parcursul celor două sesiuni de...
10/08/2015 | Noutăți Programul de granturi 2016
Conform legislaţiei în vigoare persoanele juridice publice şi private fără scop lucrativ (necomerciale) pot implica voluntari în Republica Moldova doar dacă deţin statutul de instituţie gazdă a activităţii de voluntariat. TDV ca Secretariat al Coaliţiei Voluntariat cu sprijinul trainerilor de la Academia Nicolae Dumitrescu va ajuta 280 de organizaţii ale societăţii civile să obţină statutul respectiv de la Comisia de Certificare a Instituției Gazdă a Activității de Voluntariat (CCIGAV) de pe lângă Ministerul Tineretului şi Sportului . Pentru a pregăti...

Pagini