Guvernul Republicii Moldova

Ministerul Tineretului și Sportului

A A A

Noutăți Programul de granturi 2016

02/07/2015 | Noutăți Programul de granturi 2016
Consiliul Național al Tineretului din Moldova, cu susținerea Ministerului Tineretului și Sportului din Republica Moldova, continuă eforturile de dezvoltare a capacităților instituționale a organizațiilor de tineret. În acest context, CNTM organizează în perioada 16-19 iulie 2015 la baza de odihnă „Romanița”, or. Vadul lui Vodă, Școala de Vară a Organizațiilor de Tineret . La școala de vară vor participa 30 de tineri, reprezentanți ai organizațiilor de tineret din Republica Moldova. Fiecare organizație de tineret va fi reprezentată de către o...
Milenium&MTS
30/06/2015 | Noutăți Programul de granturi 2016
Institutul de Instruire în Dezvoltare “MilleniuM” , anunţă concursul de selectare a participanţilor în cadrul Proiectului “Promovarea Educaţiei Non-Formale de Calitate în Domeniul Tineret în Republica Moldova”. Proiectul vine să contribuie la realizarea componentei 4.4 din Strategia Naţională de Dezvoltare a Sectorului de Tineret 2020 şi acţiunilor 127-129 din Planul de Acţiuni 2015-2020 . Scopul proiectului este de a promova educaţia non-formală de calitate în domeniul tineretului în Republica Moldova, prin prestarea serviciilor calitative de către formatorii din domeniul tineret...

Pagini