Guvernul Republicii Moldova

Ministerul Tineretului și Sportului

A A A

Noutăți Programul de granturi

12/08/2015 | Noutăți Programul de granturi
Pe data de 7 august 2015 a luat sfîrșit proiectul „Tineri Antrenați pentru o Moldovă Prosperă”, proiect implementat de A.O. „Asociația pentru Identificarea Subsidiilor din Europa de Est” cu susținerea financiară a Ministerului Tineretului și Sportului în cadrul Programului de Granturi 2015” și a Consiliului Raional Ialoveni. Pe parcursul ambelor sesiuni de training, tinerii participanți au fost instruiți de către formatorii Centrului de Formare Antreprenorială din Cadrul Camerei de Comerț și Industrie al RM. Pe parcursul celor două sesiuni de...
10/08/2015 | Noutăți Programul de granturi
Conform legislaţiei în vigoare persoanele juridice publice şi private fără scop lucrativ (necomerciale) pot implica voluntari în Republica Moldova doar dacă deţin statutul de instituţie gazdă a activităţii de voluntariat. TDV ca Secretariat al Coaliţiei Voluntariat cu sprijinul trainerilor de la Academia Nicolae Dumitrescu va ajuta 280 de organizaţii ale societăţii civile să obţină statutul respectiv de la Comisia de Certificare a Instituției Gazdă a Activității de Voluntariat (CCIGAV) de pe lângă Ministerul Tineretului şi Sportului . Pentru a pregăti...
10/08/2015 | Noutăți Programul de granturi
Vineri, 7 august, în oraşul Ialoveni, Asociaţia Obştească Alternativa, în colaborare cu Centrul de Sănătate Prietenos Tinerilor Avante au organizat un marş social „Tinerii împreună pentru un viitor fără SIDA”. Evenimentul a dat start în cadrul Centrului de Sănătate din Ialoveni şi Cabinetul de Testare Volunară la HIV, unde volunt arii au distribuit materiale informative despre modul sănătos de viaţă, Infecţiile cu tran smitere sexuală inclusiv HIV/SIDA, contracepţia, instituţiile unde poţi apela în caz de o problemă de sănătate, ş.a...
06/08/2015 | Noutăți Programul de granturi
Asociaţia obştească „Tinerii pentru dreptul la viaţă” (TDV) care activează în calitate de Secretariat al Coaliţiei pentru promovarea legii şi activităţilor de voluntariat organizează în perioada 3 – 9 august 2015 Săptămâna Națională a Sănătăţii (SNS) 2015, ediția a V-a. Scopul evenimentului este de a promova valorile unui mod sănătos de viaţă, participării civice şi ale voluntariatului printre toate categoriile de vârstă și grupuri de beneficiari, axându-se în special pe tineri, adolescenţi şi copii. În ultimii ani, acest eveniment s-a...
24/07/2015 | Noutăți Programul de granturi
Consiliul Național al Tineretului din Moldova lansează cea de-a doua activitate în cadrul proiectului „Consolidarea sectorului de tineret prin politici și programe de dezvoltare durabile ” , și anume procesul de Evaluare Instituțională a Organizațiilor de Tineret. Acesta este un proces complex ce va analiza organizațiile de tineret, axându-se pe indicatorii de bază din domeniile dezvoltării instituționale: dezvoltarea strategică, viabilitatea financiară, buna guvernare, advocacy și participarea tinerilor. La acest proces de evaluare poate participa atât organizațiile a căror reprezentanți au...
24/07/2015 | Noutăți Programul de granturi
Asociația Națională a Tinerilor Manageri (ANTiM) în colaborare cu Universul Dezvoltării SRL cu susținerea financiară a Ministerului Tineretului si Sportului al RM (MTS) și fundației ARGIDIUS organizează în perioada 17-21 august 2015 Școala de vară – Dezvoltarea abilităților tinerilor antreprenori prin aplicarea modelelor de afaceri sociale. Acest proiect este destinat tinerilor care doresc să aducă o schimbarea în localitatea unde activează și pentru care ar dori să aducă o plusvaloare. Oportunitățile sunt acolo unde se caută și impactul poate fi...
21/07/2015 | Noutăți Programul de granturi
Alianța Studenților din Moldova (ASM), în parteneriat cu Ministerul Tineretului și Sportului din Moldova, lansează proiectul „Mobilitate pentru o mai bună învățare”, care are drept scop promovarea, facilitarea și monitorizarea mobilității academice internaționale a studenților originari din Republica Moldova și viceversa. Proiectul are drept obiectiv promovarea și monitorizarea mobilităților internaționale în rândul studenților și îmbunătățirea experienței de mobilitate academică a unui număr de 50 de studenți. În cadrul proiectului vor fi identificate șapte grupuri de iniţiativă din șapte universităţi care...
21/07/2015 | Noutăți Programul de granturi
Alianța Studenților din Moldova (ASM) este o organizație neguvernamentală ce reprezintă interesele studenților din Moldova și servește drept o platformă națională pentru organizațiile studențești și studenți. Timp de 15 ani de la fondarea sa ASM a reprezentat și promovat interesele de ordin educațional, social, economic și cultural ale studenților atât la nivel național cât și internațional către toate structurile relevante. Conform unui studiu realizat de Comisia Europeană în vara aului 2014 în perioada 2012-2013, 268 de tineri au beneficiat de...
20/07/2015 | Noutăți Programul de granturi
La 19 iulie a fost dat start Cursului de Lungă Durată în Formare de Formatori în cadrul proiectului „Promovarea educaţiei non-formale de calitate în domeniul tineret în Republica Moldova”. Proiectul este implementat de Institutul de Instruire în Dezvoltare “MilleniuM”, cu suportul financiar al Ministerului Tineretului şi Sportului al Republicii Moldova. Cursul debutează cu sesiuni de lucru pe temele Învățare experențială și participare activă, Planificarea unui curs de formare și implementarea acestuia, și Dezvoltarea și încurajarea creativității. Cursul de Lungă Durată,...
19/07/2015 | Noutăți Programul de granturi
Astăzi, 16 iulie, a avut loc lansarea proiectului „Consolidarea sectorului de servicii prietenoase tinerilor din Republica Moldova”, finanțat de către Ministerul Tineretului și Sportului al Republicii Moldova, în incinta Centrului de Resurse pentru Tineret DACIA. Obiectivul general al proiectului este crearea condițiilor pentru autodezvoltarea prestatorilor de servicii prietenoase tinerilor din Republica Moldova, în aspectul asigurării calității și eficienței serviciilor prestate. Grupul ţintă al proiectului sunt instituţii publice şi asociaţii obşteşti din Republica Moldova, care prestează servicii prietenoase tinerilor. La conferința...

Pagini