Guvernul Republicii Moldova

Ministerul Tineretului și Sportului

A A A

ANTEM organizează un atelier în cadrul proiectului E-LEARNING – MIJLOC DE INTEGRARE SOCIALĂ A TINERILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA

ANTEM organizează  un atelier în cadrul proiectului E-LEARNING – MIJLOC DE INTEGRARE SOCIALĂ A TINERILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA

 

 

Asociaţia Naţională a Trainerilor Europeni din Moldova (ANTEM) cu susţinerea financiară a Ministerului Tineretului şi Sportului al Republicii Moldova, organizează la 04 decembrie 2013 , ora 11: 00,  un atelier de lucru în cadrul proiectului „E – learning mijloc de integrare socială a tinerilor din Republica Moldova” , desfăşurat la Chişinău, în incintaANTEM, str. Iacob Hâncu 10/1.

 

În cadrul atelierului, echipa ANTEM îşi propune realizarea unei expertize metodice şi tehnice a platformei electronice Învăţăm româna la distanţă (invat.antem.org) în scopul îmbunătăţirii condiţiilor de instruire lingvistică a tinerilor reprezentanţi ai minorităţilor naţionale din RM, beneficiari ai proiectului.

 

Obiectivul general al proiectului este asigurarea egalităţii de şanse pentru participarea, la procesul instruirii prin intermediul platformei e-learning , minim a 150 tineri din regiunea Nord, Sud şi Centru. Platforma Învăţăm româna la distanţă acoperă nivelul A1-A2 şi B1 conform Cadrului European Comun de Referinţă pentru Limbi şi este constituită în baza materialelor didactice elaborate în cadrul ANTEM.

 

 

La eveniment sunt invitaţi experţi IT, specialişti în domeniul instruirii la distanţă, dar şi în exper ți în domeniul predării limbii române pentru alolingvi.

 

Asociaţia Naţională a Trainerilor Europeni din Moldova este o organizaţie nonguvernamentală, nonprofit, apolitică ce furnizează servicii lingvistice de calitate la standarde europene şi care promovează o nouă abordare în instruirea alolingvilor, prin diversitatea materialelor elaborate, metodologii aplicate şi echipa de traineri bine   instruită.

 

 

Informaţii suplimentare:

 

Adriana Beniuc , coordonator de proiect

Adresa ANTEM: mun. Chişinău, str. Iacob Hîncu, 10/14, MD 2005

Date de contact: Tel. (373 22) 24.57.12,e-mail: antem.moldova@gmail.com

Pagina web: http:// antem.org