Guvernul Republicii Moldova

Ministerul Tineretului și Sportului

A A A

Anunţ

despre  iniţierea procesului de elaborare a Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea cuantumului premiilor pentru performanțele obținute la ediția a XXXI-a a Jocurilor Olimpice de vară și ediția a XV-a a Jocurilor Paralimpice din anul 2016, or. Rio de Janeiro, Brazilia

 

În conformitate cu prevederile Legii nr.239 ­XVI din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional (Publicat: 05.12.2008 în Monitorul Oficial Nr. 215-217), Ministerul Tineretului și Sportului anunţă iniţierea procesului de elaborare a Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea cuantumului premiilor pentru performanțele obținute la ediția a XXXI-a a Jocurilor Olimpice de vară și ediția a XV-a a Jocurilor Paralimpice din anul 2016, or. Rio de Janeiro, Brazilia. În contextul celor expuse, solicităm implicarea activă a tuturor subiecților interesați, federaţiile sportive naţionale, partenerii sociali, asociaţiile reprezentantive a autorităţilor publice locale, societatea civilă, prin prezentarea propunerilor și sugestiilor pînă la data de 3 martie 2016.

Recomandările şi opiniile părţilor interesate pot fi expediate la adresa: mun.Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 162, Ministerul Tineretului şi Sportului (Secția sport de performanță), sau la adresa electronică petru.mutruc@mts.gov.md.

 

Pentru informaţii suplimentare, contactaţi la numărul de telefon 022 820 872.