Guvernul Republicii Moldova

Ministerul Tineretului și Sportului

A A A

Anunţ despre iniţierea procesului de elaborare a Hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire și de plată a burselor lunare sportivilor de performanță