Guvernul Republicii Moldova

Ministerul Tineretului și Sportului

A A A

Anunţ despre iniţierea procesului de elaborare a proiectului hotărîrii Guvernului privind modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr.639 din 28.07.2014 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire și de plată a burselor lunare