Guvernul Republicii Moldova

Ministerul Tineretului și Sportului

A A A

Anunț privind organizarea consultării publice la proiectul Hotărîrii Guvernului Cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire și de plată a burselor lunare sportivilor de performanță