Guvernul Republicii Moldova

Ministerul Tineretului și Sportului

A A A

Au fost depuse 78 de proiecte în cadrul Programului de Granturi al MTS 2016

Ministerul Tineretului şi Sportului în perioada 01.12.2015 – 15.01.2016 a desfăşurat Programul anual de Granturi, care este dedicat susţinerii şi dezvoltării sectorului neguvernamental de tineret din Republica Moldova prin care se va oferi, în bază de concurs, suport logistic şi financiar pentru realizarea iniţiativelor, programelor şi proiectelor de tineret, consolidînd în acest mod cooperarea cu societatea civilă.

La concurs au putut participa Organizaţiile neguvernamentale de tineret din Republica Moldova care desfăşoară proiecte şi iniţiative de tineret cu impact la nivel naţional şi regional. Au fost depuse 78 de aplicări. Aplicările au putut fi depuse în format fizic la Ministerul Tineretului şi Sportului dar şi on-line pe adresa www.proiectulmeu.md.

 

În perioada următoare comisia de evaluare a proiectelor va examina şi va recomanda lista proiectelor câştigătoare. La baza selectării proiectelor, comisia va aplica următoarelor criterii:

  • Capacitatea organizaţiei de realizare a proiectului;
  • Obiectivele proiectului sunt clar definite, specifice, măsurabile, abordabile, realiste şi încadrabile în timp – SMART;
  • Există concordanţă între scop, obiective, indicatori şi activităţi;
  • Definirea clară a participanţilor/beneficiarilor;
  • Bugetul este estimat realist şi în concordanţă cu activităţile planificate;
  • Capacitatea organizaţiei de a atrage resurse, altele decît cele oferite de MTS;
  • Consistenţa acţiunilor de promovare;
  • Calitatea mecanismului de monitorizare şi evaluare a rezultatelor;
  • Durabilitatea proiectului.

 

În acest context, în cadrul Programului Granturi pentru anul 2016 vor fi susţinute proiectele care vor contribui la implementarea planului de acţiuni al SNDST 2020 în baza a patru priorităţi:

Prioritatea I. Participarea tinerilor

Prioritatea II. Serviciile pentru tineri

Prioritatea III. Oportunităţile economice pentru tineri

Prioritatea IV. Consolidarea sectorului de tineret.

 

Comisia paritarăva analiza dosarele depuse şi în termen de o lună va prezenta lista proiectelor câştigătoare.