Guvernul Republicii Moldova

Ministerul Tineretului și Sportului

A A A

Comisia de certificare a instituţiei gazdă a activităţii de voluntariat se convoacă în şedinţă la Ministerul Tineretului şi Sportului

În conformitate cu pct. 19, 20, 22 al Ordinului Ministrului Tineretului şi Sportului nr. 525 din 15.07.2014 cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Comisiei de certificare şi a modelului Certificatului de instituţie gazdă a activităţii de voluntariat, se convoacă şedinţa ordinară a Comisiei de certificare a instituţiei gazdă a activităţii de voluntariat la data de 27 martie 2015, orele 10.00 în incinta Ministerului Tineretului şi Sportului, oficiul 820, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt 162.