Guvernul Republicii Moldova

Ministerul Tineretului și Sportului

A A A

Cu privire la aprobarea cuantumului premiilor pentru performanţele obţinute la ediţia a I-a a Jocurilor Europene din anul 2015, or. Baku, Republica Azerbaidjan