Guvernul Republicii Moldova

Ministerul Tineretului și Sportului

A A A

Vor fi examinate proiectele depuse în cadrul Programului de Granturi pentru anul 2015

În contextul încheierii perioadei de aplicare la Programul de Granturi pentru anul 2015 la data de 17 aprilie curent, Ministerul Tineretului și Sportului informează despre înregistrarea în concurs a 59 de dosare.  Doar, dosarele complete vor fi supuse examinării,în conformitate cu documentația prevăzută la pct. 18 din Ordinul Ministrului tineretului şi sportului nr. 656 din 17.10.2011 Cu privire la aprobarea ,,Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a concursului pentru finanțarea  programelor și/sau proiectelor pentru tineret”.

 

Astfel, odată cu întrunirea tuturor criteriilor de solicitare a finanțării, proiectele  urmează a fi evaluate de către Comisia de examinare și selectare a proiectelor din cadrul Programului de Granturi. În componența acesteia sunt 9 membri, 4 fiind reprezentanți ai unor organizații și programe internaționale în Republica Moldova precum: Fondul ONU pentru Populație, FHI 360, Fundația Est Europeană din Moldova, Centrul de Sănătate Prietenos Tinerilor ,,NEOVITA”; și 5 reprezentanți ai diferitor subdiviziuni din cadrul Ministerului Tineretului și Sportului. Comisia va analiza în cadrul mai multor întruniri (timp de aproximativ 3 săptămâni) proiectele înaintate spre finanțare, după care va înainta Ministerul Tineretului și Sportului lista finală a organizațiilor și proiectelor cîștigătoare cu propunerea de a încheia cu acestea un contract de finanțare, în limita mijloacelor financiare alocate pentru Programul de Granturi 2015.

 

La baza selectării proiectelor vor fi aplicate următoarelor criterii:

 

-Capacitatea organizației de realizare a proiectului; 

-Obiectivele proiectului clar definite, specifice, măsurabile, abordabile, realiste şi  încadrabile în timp –SMART;

-Concordanţă între scop, obiective, indicatori şi activităţi;

-Definirea clară a participanţilor/beneficiarilor;

-Bugetul estimat realist și în concordanţă cu activităţile planificate;

-Capacitatea organizației de a atrage resurse, altele decît cele oferite de MTS;

-Consistenţa acţiunilor de promovare;

-Calitatea mecanismului de monitorizare şi evaluare a rezultatelor;

-Durabilitatea proiectului.  

Prioritate se va acorda proiectelor ce vor contribui la realizarea Strategiei naţionale de dezvoltare a sectorului de tineret 2020 şi a Planului de acţiuni privind implementarea acesteia.

 

De asemenea, va fi luat în calcul istoricul organizației privind implementarea proiectelor și inițiativelor de tineret în raport cu Ministerul Tineretului și Sportului precum și alți donatori din Republica Moldova.

 

Ministerul Tineretului și Sportului va anunța public, prin intermediul paginii web a instituției(www.mts.gov.md) precum și altor resurse web, lista proiectelor cîștigătoare.         

 

Programul de Granturi  2015 a fost lansat la data de 26 martie 2015, cu tematica “Tineri activi, servicii de calitate, organizații de tineret durabile” și este dedicat susţinerii şi dezvoltării sectorului neguvernamental de tineret din Republica Moldova prin care se va oferi,  în bază de concurs, suport logistic şi financiar pentru realizarea iniţiativelor, programelor şi proiectelor de tineret, consolidînd în acest mod cooperarea cu societatea civilă.

În perioada anilor 2011 – 2014 au fost finanțate proiecte în valoare de peste 12 mln lei, de care au beneficiat 78 de organizații de tineret.