Guvernul Republicii Moldova

Ministerul Tineretului și Sportului

A A A

Forumul Tinerilor Minorităţilor Naţionale, Etnice, Lingvistice şi Religioase

Published on: Tue, 02/21/2017 - 14:58

Marți, 21 februarie, la Chișinău s-a desfășurat forumul tinerilor minorităţilor etno-lingvistice şi religioase din Republica Moldova.

 

Evenimentul s-a desfăşurat în formatul unei platforme de comunicare şi interacţiune între reprezentanţi ai grupurilor minoritare din Republica Moldova, oficiali, reprezentanţi ai societăţii civile, parteneri de dezvoltare, avînd scopul de a pune în discuţie problemele ce ţin de drepturile minorităţilor, în special, a tinerilor şi identificarea celor mai bune soluţii pentru protejarea şi promovarea drepturilor lor.

 

Printre subiectele abordate în cadrul Forumului se numără dreptul minorităților la educație și participare publică și politică, inclusiv subiectul discriminării, implicarea tinerilor din regiunile subreprezentate (regiunea Transnistreană, r-l Taraclia, UTA Găgăuzia), accesul la educație de calitate în limba maternă și de stat, reflectarea subiectelor legate de minorități în manualele de istorie, introducerea metodelor bilingve de educație, promovarea dialogului intercultural și altele.

 

De asemenea, în cadrul Forumului s-a constatat că tinerii din grupurile minoritare în Republica Moldova înfruntă dificultăți majore în incluziune în viața publică și socială din țară, inclusiv la capitolul angajare în câmpul muncii, în special în sectorul public; la capitolul reprezentare în funcții publice și politice, precum și în alte domenii.

 

La sfârșitul evenimentului participanții au adoptat o Rezoluție prin care au cerut autorităților îndeplinirea recomandărilor cu accent pe asigurarea dreptului la educație de calitate și participarea publică și politică a minorităților. Grupul Tinerilor pentru Solidaritate Interetnică va monitoriza realizarea acestora în practică și transpunerea lor în noul Plan Național de Acțiuni în domeniul Drepturilor Omului, aflat acum în proces de elaborare.

 

Forumul Tinerilor Minorităților Naționale, Etnice, Religioase și Lingvistice din Moldova a fost organizat de Tineretul pentru Solidaritate Interetnică cu prilejul Zilei Internaționale a Limbii Materne. Evenimentul a fost susținut financiar de Oficiul ONU pentru Drepturile Omului în Republica Moldova.