Guvernul Republicii Moldova

Ministerul Tineretului și Sportului

A A A

HG pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcționarea Comisiei de Certificare şi a modelului Certificatului de instituție gazdă a activității de voluntariat