Guvernul Republicii Moldova

Ministerul Tineretului și Sportului

A A A

Hotarirea Colegiuliu Ministerului Tineretului și Sportului al Republicii Moldova nr. 2.2 din 27 decembrie 2013, Cu privire la aprobarea Calendarului acțiunilor sportive naționale și internaționale pe anul 2014