Guvernul Republicii Moldova

Ministerul Tineretului și Sportului

A A A

Lansarea unui nou modul de studiere la distanță a limbii române, Nivelul C1, Româna pentru jurnaliști și specialiștii alolingvi în relații publice

Jurnaliștii și specialiștii PR alolingvi din RM, vor beneficia de program gratuit de studiere la distanță  a limbii române

 

La 26 august 2016, ora 10.00pe str. Iacob Hâncu 10/1, Asociaţia Naţională a Trainerilor Europeni din Moldova (ANTEM) lansează un nou modul de studiere la distanță a limbii române, Nivelul C1, Româna pentru jurnaliști și specialiștii alolingvi în relații publice. Acest eveniment are loc grație susținerii financiare a Ministerului Tineretului şi Sportului al Republicii Moldova.

 

Programul vizează implicarea tinerilor reprezentanţi ai minorităţilor naţionale în procesul de studiere, la distanţă, a limbii române la nivelul avansat C1, cu ajutorul materialelor educaţionale elaborate în mod special pentru acest modul, fiind integrate pe platforma e-learning http://invat.antem.org.

 

Perioada de instruire va fi de 3 luni şi va implica, în calitate de beneficiari, tinerii cu vârsta cuprinsă între 18-35 ani, reprezentanţi ai minorităţilor etnice din regiunile UTAG, Transnistria, Nord, Sud şi Centru, din diverse centre-resurse ale RM (ONG-uri, centre/organizaţii de tineret, APL, APC etc.).

 

În cadrul evenimentului, participanţii vor face un schimb de opinii despre utilitatea acestui  modul, obiectivele şi impactul proiectului asupra procesului integrării lingvistice şi sociale a tinerilor din Republica Moldova.

 

La eveniment sunt  invitaţi Victor Zubcu, Ministrul Tineretului şi Sportului al RM, Oleg Babenco, Director general, Biroul Relații Interetnice al RM,  Elena Cernei, Viceministrul Educației al RM, Aurelia Peru, consilier prezidențial, Aparatul Președintelui Republicii Moldova, experţi, tutori şi cursanţi ANTEM. 

 

Asociaţia Naţională a Trainerilor Europeni din Moldova este o organizaţie nonguvernamentală, nonprofit, apolitică, care asigură continuitatea programului şi are drept scop facilitarea integrării civice, socio-culturale şi profesionale, promovarea toleranţei interetnice prin instruire şi crearea unui mediu lingvistic favorabil.

 

Pentru mai multe detalii cu privire la posibilităţile de instruire prin intermediul softului educaţional „Învăţăm româna la distanţă” vă rugăm să ne contactaţi prin e-mail: antem.moldova@gmail.com sau la tel.: 022 24 57 12.