Guvernul Republicii Moldova

Ministerul Tineretului și Sportului

A A A

Ministerul Tineretului și Sportului anunță concurs pentru selectarea a 10 reprezentanţi/te ai societăţii civile din domeniul tineretului pentru a fi incluşi în componenţa Comisiei guvernamentale pentru politicile de tineret

 

În conformitate cu prevederile punctelor 3-5 ale Hotărîrii Guvernului nr. 733 din 29.09.2011 Cu privire la crearea Comisiei guvernamentale pentru politicile de tineret, Ministerul Tineretului şi Sportului anunţă concurs de selectare a 10 reprezentanţi/te ai/ale societăţii civile pentru a fi incluşi în calitate de membri/e ai/ale comisiei nominalizate. 

            

Cerințe pentru candidați/te:

  • Să fie cetățean/ă al/a Republicii Moldova cu vîrsta cuprinsă între și 16-30 ani;
  • Să deţină experienţă de lucru îcadrul unei organizaţii de/pentru tineret și/sau unei rețele de tineret și/sau orice alta formă de organizare și reprezentare a tinerilor/elor. De asemenea, să fi avut calitatea de membru/ă pe parcursul ultimilor 2 ani;
  • Să posede cunoştinţe aprofundate în domeniul politicilor de tineret, precum şi în celelalte domeniii conexe (inclusiv cunoștințe despre strategiile din domeniul tineret, programele şi planurile naţionale cu caracter intersectorial, actele normative în domeniu, situația curentă în sector etc.). De asemenea, să cunoască principalele programe guvernamentale pentru tineret, precum și alte inițiative și proiecte majore de tineret realizate de structurile de tineret;
  • Să fi fost implicat/ă sau să aibă cunoştinţe despre procesul de elaborare şi implementare documentelor de politici în domeniul tineretului la nivel guvernamental. Să cunoască principalele instituţii, organizaţii de tineret, mişcări de tineret şautorităţale administraţiei publice centrale responsabile de dezvoltarea domeniul de  tineret;
  • Să cunoască tendințele actuale în politicile de tineret la nivel internațional, preferabil experiență în materie de politici de tineret la nivel european;
  • Să fie responsabil/ă și cu spirit de inițiativă.

 

Procedura de selectare a membrilor/elor comisiei:

Membrii Comisiei guvernamentale pentru politicile de tineret vor fi selectați/te de către o comisie de concurs mixtă, formată din reprezentanți/te ai autorității publice centrale de specialitate precum și reprezentanți/te ai structurilor de tineret în baza cerințelor sus-menționate pentru un mandat de 2 ani.

 

Dosarul candidaților/telor trebuie să conţină următoarele documente:

  • CV-ul candidatului/tei;
  • Scrisoare de intenţie, care să conțină descrierea experienței din domeniu, aportul care va fi adus în calitate de membru/ă al comisiei, alte informații necesare pentru a obține calitatea de membru/ă etc.;
  • 2-3 scrisori de recomandare (cel puţin 1 scrisoare din partea unei organizaţii de tineret sau rețele de tineret sau orice alta formă de organizare și reprezentare a tinerilor/elor);
  • Alte documente relevante.

 

Depunerea dosarelor:

Dosarul se va depune pînă la data de 20 octombrie 2015, ora 1700la  adresa:  MD-2004,  mun.Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 162, biroul nr. 820. Dosarul poate fi expediat şi la adresa de email: tineret@mts.gov.md

 

Pentru informații suplimentare, ne puteți contacta la nr. de telefon 0-22-820-864, Direcţia Tineret a Ministerului Tineretului şi Sportului.