Guvernul Republicii Moldova

Ministerul Tineretului și Sportului

A A A

Ministerul Tineretului şi Sportului anunţă lansarea concursului “Premiul naţional pentru tineret” ediţia 2016

Ministerul Tineretului şi Sportului al Republicii Moldova a dat start concursului “Premiul național pentru tineret”, ediţia 2016. Concursul se desfăşoară anual, cu prilejul Zilei Naţionale a Tineretului (a doua duminică a lunii noiembrie) şi are drept scop remarcarea realizărilor, performanţelor tinerilor, precum şi a contribuţiei lucrătorilor de tineret, organizaţiilor de tineret de la nivel local pentru dezvoltarea sectorului de tineret.

 

Nominalizările concursului sunt următoarele:

 

1.      Premiul naţional pentru tineret

Se decernează cetăţenilor Republicii Moldova (inclusiv grupuri de cetăţeni din cel mult cinci persoane)cu vârsta cuprinsă între 16–30 ani pentru realizări şi performanţe deosebite în următoarele domenii:

·         cultural-artistic;

·         tehnico-ştiinţific;

·         activism civic.

 

Învingătorilor li se înmânează Trofeul, Diploma de confirmare a titlului de Laureat al Premiului pentru tineret şi un premiu bănesc în sumă de 12 000 lei.

 

2.      Premiul naţional pentru dezvoltarea sectorului de tineret

Se decernează Specialiştilor de tineret din cadrul Autorităţilor Publice Locale de Nivelul I şi II, lucrătorilor de tineret, Centrelor de Tineret, precum şi Consiliilor Locale ale Tinerilor.

 

Învingătorilor li se înmânează Trofeul, Diploma de confirmare a Distincţiei şi un premiu bănesc după cum urmează:

·         Specialistul de tineret al anului 2016 din cadrul APL de nivelul I – 12 000 lei;

·         Specialistul de tineret al anului 2016 din cadrul APL de nivelul II – 12 000 lei;

·         Lucrătorul de tineret al anului 2016 – 12 000 lei;

·         Consiliul Local al Tinerilor al anului 2016– 15 000 lei;

·         Centrul de Tineret al anului 2016 – 20 000 lei.

 

Dosarele pentru participare la concurs urmează a fi întocmite în conformitate cu Regulamentul premiului pentru tineret şi, respectiv, Regulamentul privind acordarea distincţiilor şi premiilor naţionale pentru dezvoltarea sectorul de tineret.

 

Regulamentele, precum şi formularele de participare, pot fi descărcate mai jos.

 

Dosarele de aplicare se depun, la următoarea adresă:

Ministerul Tineretului şi Sportului, Bd. Ştefan cel Mare 162, etajul 8, biroul 820, mun. Chişinău, Republica Moldova. Informaţii suplimentare la tel. (+373 22) 820 864. 

 

Data limită:

31 octombrie 2016