Guvernul Republicii Moldova

Ministerul Tineretului și Sportului

A A A

MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI anunţă prelungirea concursului pentru suplinirea funcţiei publice vacante de Consultant Șecția școli sportive și sportul pentru toți, Direcția sport

Job Description: 

MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI

AL REPUBLICII  MOLDOVA

 

ANUNŢĂ  PRELUNGIREA  CONCURSULUI

 

Pentru suplinirea funcţiei publice vacante

 

Denumirea poziției: Consultant Șecția școli sportive și sportul pentru toți, Direcția sport.

 

Perioada de aplicare:  20 aprilie 2016 – 10 mai 2016

 

Cerințe minime obligatorii:

 

  1. studii superioare în domeniul sportului; 
  2. experienţă profesională în domeniu;
  3. cetăţenia Republicii Moldova;
  4. capacitatea deplină de exerciţiu;
  5. neatingerea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
  6. lipsa antecedentelor penale;
  7. de a nu fi privat de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate;
  8. cunoașterea şi utilizarea calculatorului (Word, Excel, PowerPoint);
  9. cunoașterea limbii române;
  10. certificat privind cunoașterea unei limbi de circulaţie internaţională de nivel B1 (engleză, franceză, germană, spaniola, etc.);

 

Documente necesare de a fi prezentate pentru participare la concurs:

 

1.      formularul de participare;

2.       copia buletinului de identitate;

3.      copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi /sau specializare;

4.      copia carnetului de muncă;

5.      cazierul juridic sau declarația pe proprie răspundere;

6.      carnetul de voluntar.

Etapele de selecție:

Depunerea pachetului de documente obligatorii. Documentele pot fi trimise pe e-mail la adresa diana.panainti@mts.gov.md, viorica.manole@mts.gov.md sau în format

tipărit la adresa Ministerului Tineretului și Sportului;

1.      Proba scrisă;

2.      Interviu.

Employment Type: 
Full-time
Attachment: 
Aplică Acum!
Please specify your full name.
Please specify your phone number (optionally) so that we can back at you.
Please feel free to upload files related to this vacancy position (CV, certificates, degrees, motivational letters, etc.).
Files must be less than 5 MB.
Allowed file types: gif jpg png txt rtf html odf pdf doc docx ppt pptx xls xlsx xml.
Please upload any additional file that you have.
Files must be less than 5 MB.
Allowed file types: gif jpg png txt rtf html odf pdf doc docx ppt pptx xls xlsx xml.