Guvernul Republicii Moldova

Ministerul Tineretului și Sportului

A A A

Ministerul Tineretului şi Sportului anunţă rezultatele concursului de proiecte desfăşurat în cadrul Programului de Granturi 2016

Comisia de examinare şi selectare a proiectelor din cadrul Programului de Granturi 2016, organizat de către Ministerul Tineretului şi Sportului, a stabilit proiectele câştigătoare pentru anul 2016 dedicate susţinerii şi dezvoltării sectorului neguvernamental de tineret din Republica Moldova prin care se va oferi, în bază de concurs, suport logistic şi financiar iniţiativelor, programelor şi proiectelor de tineret, consolidând în acest mod cooperarea cu societatea civilă. Comisia de examinare a fost compusă de către reprezentanţi ai Ministerului Tineretului şi Sportului, ai organizaţiilor internaţionale şi manageri de proiecte.

La concurs au participat Organizaţiile neguvernamentale de tineret din Republica Moldova care desfăşoară proiecte şi iniţiative de tineret cu impact în politica de tineret la nivel naţional şi regional.

Lista proiectelor căştigătoare, conform Procesului-verbal al Comisiei de examinare şi selectare a proiectelor depuse în cadrul concursului pentru finanţarea programelor şi/sau proiectelor pentru tineret din bugetul de stat din cadrul Programului de Granturi 2016 organizat de către Ministerului Tineretului şi Sportului, este ataşată în sursa de mai jos: