Guvernul Republicii Moldova

Ministerul Tineretului și Sportului

A A A

Ministerul Tineretului şi Sportului dă start Concursului Foto cu genericul „Tinerii împotriva Traficului de ființe umane în/prin obiectiv”

În contextul desfăşurării Campaniei Naţionale Săptămâna Antitrafic”, Ministerul Tineretului şi Sportului lansează astăzi,  18 octombrie 2016 Concursul Foto cu genericul Tinerii împotriva Traficului de ființe umane în/prin obiectiv”.

 

Scopul concursului: Sensibilizarea tinerilor asupra riscurilor și consecințelor Traficului de ființe umane.

 

Condiţiile de desfăşurare a concursului: 

1.  La concurs sunt încurajaţi să participle tineri cu vârsta cuprinsă între 14 - 35 ani;

2.  Lucrările prezentate la concurs urmează să reflecte opiniile şi sugestiile tinerilor privind susţinerea şi incluziunea socială a victimelor traficului de fiinţe umane, abilitarea acestora pentru o viaţă independentă;

3.  Pozele urmează să redea mesaje pozitive, care să simbolizeze integrarea victimelor traficului de fiinţe umane în societate;

4.  Un participant se poate înscrie în concurs cu 1 – 3 fotografii.

 

Se accept fotografiile color sau alb-negru.

 

Materialele prezentate vor fi evaluate în baza următoarelor criterii:

a) încadrare în tema concursului (capacitatea de transmitere a mesajului);

b) creativitate şi originalitate;

c) calitate artistică/tehnică.

 

Fotografiile expediate la Concursul foto pot fi respinse în următoarele cazuri:

a) fotografiile nu corespund tematicii Concursului foto;

b) fotografiile au un aspect estetic și tehnic necorespunzător;

c) fotografiile au un conţinut indecent sau sfidează bunul simţ.

  

Fondul de premiere:

Premiul I – 2 000 lei

Premiul II – 1500 lei

Premiul III – 1000 lei

 

Dosarul participantului va cuprinde: lucrările foto, însoțite de o descriere succintă a mesajului, CV-ul participantului şi copia buletinului de identitate.

 

Data limită de aplicare: 31 octombrie 2016

 

Materialele urmează a fi prezentate până la data de 31 octombrie 2016, la sediul Ministerului Tineretului şi Sportului, bd. Ştefancel Mare şi Sfânt, 162, etajul 8, bir. 820 sau la email: carina.eni@mts.gov.md. Pentru mai multe detalii vă rugăm să ne contactaţi la tel. (022) 820-864.