Guvernul Republicii Moldova

Ministerul Tineretului și Sportului

A A A

Ministerul Tineretului şi Sportului informează cu privire la alocarea indemnizaţiei viagere destinată sportivilor de performanţă

În Monitorul Oficial din 28.11.2014, a fost publicat Regulamentul cu privire la modul de calcul şi de plată a indemnizaţiei viagere sportivilor de performanţă, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Nr. 917 din  07.11.2014. Conform acesteia, indemnizaţia viageră reprezintă echivalentul a 2 salarii medii pe economie (8557,40 lei) şi se achită lunar în lei.