Guvernul Republicii Moldova

Ministerul Tineretului și Sportului

A A A

Ministerul Tineretului și Sportului lansează apelul către organizațiile și instituțiile interesate de a face parte din Comitetul Național pentru Campania împotriva discursului instigator la ură „No Hate Speech”

Ministerul Tineretului și Sportului lansează apelul către organizațiile și instituțiile interesate de a face parte din Comitetul Național pentru Campania împotriva discursului instigator la ură

 „No Hate Speech”

 

 

„No Hate Speech Movement”  este un proiect al Consiliului Europei, implementat între anii 2012 și 2014. Proiecul are drept scop combaterea rasismului și discrimin ării în mediul online, prin mobilizarea tinerilor și organizațiilor de tineret de a recunoaște și acționa împotriva acestor încălcări ale drepturilor omului. Lansată la nivel european, campania va fi desfășurată de tineri, cu suportul instituțiiilor guvernamentale de tineret.

 

Obiectivele campaniei la nivel european sunt determinate de:

 

· Sporirea nivelului de conștientizare a discursului online instigator la ur ă și a riscurilor   acestuia pentru democrație și pentru fiecare tânăr în parte;

· Promovarea alfabetiz ării media;

· Susținerea tinerilor în promovarea Drepturilor Omului, online și offline;

·  Reducerea nivelului de acceptare a disc u rsului instigator la ur ă în internet;

·  Mobilizarea, formarea și dezvoltarea rețelei de tineri activiști, apărători ai drepturilor omului;

·  Identificarea discrusului instigator la ur ă în mediul online și elaborarea unor instrumente de combatere a acestuia;

·  Susținerea și exprimarea solidarității cu persoane și grupuri victime ale discrusul instigator la ură;

·  Promovarea dezvoltării unor politici și instrumente comune la nivel european, care să faciliteze lupta împotriva discursului instigator la ură;

·  Dezvoltarea particip ării tinerilor și cetățeniei active online.

 

 

Deși este inițiat ă și promovată primordial online, Campania „ No Hate Speech” va include elemente și activități educaționale importante, organizate în mediu offline – ateliere, seminare, conferinţe, evenimente de tineret, festivaluri și flashmoburi.

 

În acest context, în scopul planificării și defășurării Campaniei „No Hate Speech” în Moldova, Ministerul Tineretului și Sportului încurajează organizațiile și instuțiile interesate să adeere la Comitetul Național pentru Campanie.

 

Obiectivele Comitetului Național „No Hate Speech” sunt:

· Identificarea problemelor specifice Republicii Moldova în domeniul discursului instigator la ur ă și a discriminării online;

· Stabilirea obiectivelor și direcțiilor prioritare ale Campaniei la nivel național;

· Preluarea și adaptarea instrumentelor de lucru create de către Consiliul Europei și alte state implicate în Campanie;

·  Planificarea acțiunilor campaniei în mediu online și offline;

·  Promovarea mesajului campaniei prin activit ățile organziației reprezentate;

·  Stabilirea și menținerea parteneriatelor cu organziațiile și instituțiile interesate;

·  Identificarea potențialelor surse de finanțare, întocmirea propunerilor și cererilor de finanțare;

·   Evaluarea și m ăsurarea impactului campaniei.

 

Organizațiile și instituțiile membre ale Comitetlului vor delega câte o persoană responsabilă, care va participa la ședințele Comitetului Național. Ședințele Comitetului vor avea loc lunar, fiind organizate și moderate de Coordonatorul Național al Campaniei. Deciziile Comitetului vor fi luate prin vot democratic.

Organizațiile și instituțiile interesate să devină membrii fondatori ai Comitetului sunt invitate să depună, până la 28 decembrie 2013, un dosar care să conțină:   

 

· O cerere de aderare la Comitetul Național pentru Campania No Hate Speech din numele organizației pe care o reprezentați ;

·  Numele, Prenumele persoanei delegate în cadrul Comitetului și o scrisoare de motivare privind experiența și rolul ei în promovarea campaniei.

 

Dosarele vor fi depuse în form ă electronică pe adresa olga.batir1@gmail.com , cu următorul text în titlul mesajului: “Comitet național pentru Campania No hate Speech”.

 

Pentru informații suplimentare, v ă rugăm să contactați: 068899598.

 

Olga Batîr – coordonatorul campaniei naționale