Guvernul Republicii Moldova

Ministerul Tineretului și Sportului

A A A

Ministerul Tineretului şi Sportului lansează Programul de asistenţă pentru consolidarea şi dezvoltarea Consiliilor raionale/municipale ale tinerilor pentru anul 2016

Ministerul Tineretului şi Sportului lansează Programul de asistenţă pentru consolidarea şi dezvoltarea Consiliilor raionale/municipale ale tinerilor pentru anul 2016 – dedicat consolidării capacităţilor de organizare şi funcţionare ale Consiliilor Raionale/Municipale ale Tinerilor în calitate de structuri reprezentative, precum şi de împuternicire a tinerilor pentru asigurarea participării lor în procesele de luare a deciziilor la nivel local.

 

Acordarea suportului financiar şi metodologic Consiliilor Raionale/Municipale ale Tinerilor va fi direcţionat spre desfăşurarea eficientă a activităţilor în vederea realizării următoarelor obiective:

- Sporirea gradului de participare a Consiliilor Locale ale Tinerilor în procesul de luare a deciziilor la nivel local şi consolidarea cooperării cu Autorităţile Publice Locale;

- Responsabilizarea tinerilor în ceea ce priveşte identificarea şi soluţionarea propriilor probleme, prin prezentarea recomandărilor cu privire la activităţile de tineret şi problemele cei afectează;

- Oferirea posibilităților tinerilor de a învăţa cetăţenia democratică activă, cultura exprimării, comunicării, dialogului, negocierii, luării deciziei şi evaluării, precum şi dezvoltarea abilităţilor de lider, de a deveni cetăţean activ.

- Creşterea gradului de responsabilitate, încredere, iniţiativă civică în realizarea propriilor proiecte, iniţiative şi idei;

 

Valoarea grantului oferit este de 40 000 lei MD.

 

Dosarul complet pentru participarea la program se depunde până la data de 17.04.2016, ora 16:00, la sediul Ministerului Tineretului şi Sportului, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 162, oficiul 820.

 

Detalii despre participare găsiţi în documentul ataşat

 

Serviciul informare şi comunicare cu mass-media