Guvernul Republicii Moldova

Ministerul Tineretului și Sportului

A A A

Ministerul Tineretului şi Sportului a selectat 10 reprezentanţi pentru a fi incluşi în componenţa Comisiei guvernamentale pentru politicile de tineret

În urma demarării procedurii de concurs privind selectarea reprezentanţilor societăţii civile, Ministerul Tineretului şi Sportului a selectat 10 reprezentanţi pentru a fi incluşi în componenţa Comisiei guvernamentale pentru politicile de tineret. Vă prezentăm lista reprezentanţilor societăţii civile:

 

Nr.

Nume, prenume

Funcţia, organizaţia

1.

Ciurea Igor

Secretar General, Consiliul Naţional al Tineretului din Moldova

2.

Băluţel Adrian

Director Executiv, JEF Moldova

3.

Carp Terentie

Membru al biroului executiv, Consiliul Naţional al Tineretului din Moldova

4.

Lazar Nistor

Student, anul III, Facultatea Finanţe, Academia de Studii Economice a Moldovei

5.

Musteaţă Olga

Vicepreşedinte, Senatul Universităţii de Studii Europene din Moldova

6.

Draganel Andrei

Vicepreşedinte, Asociaţia Studenţilor şi Rezidenţilor în Medicină ai Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”

7.

Botnaru Elena

Membru, Consiliul Local al Copiilor şi Tinerilor, mun. Chişinău

8.

Cicati Carolina

Elevă, Liceul Academiei de Ştiinţe a Moldovei

9.

Loghin Nicolai

Preşedinte, Alianţa Studenţilor din Moldova

10.

Caluş Vlad

Membru, Asociația Obștescă „Centrul Tînărului Jurnalist din Moldova”