Guvernul Republicii Moldova

Ministerul Tineretului și Sportului

A A A

MTS anunță concurs pentru suplinirea funcţiei vacante de consultant, Direcţia tineret

Job Description: 

 

MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI

AL REPUBLICII  MOLDOVA

 

ANUNŢĂ CONCURS

 

Pentru suplinirea funcţiei publice vacante

 

Structura: Direcția tineret

Denumirea poziției: Consultant

Perioada de aplicare: 19 ianuarie 2017 – 10 februarie 2017

 

Cerințe minime obligatorii:

 

 1. studii superioare, de licență sau echivalente în domeniul științei ale educației, administrare publică, asistență socială, sociologie, drept, relații internaționale;
 2. experienţă profesională în domeniu;
 3. cetăţenia Republicii Moldova;
 4. capacitatea deplină de exerciţiu;
 5. neatingerea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
 6. lipsa antecedentelor penale;
 7. de a nu fi privat de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate;
 8. cunoașterea şi utilizarea calculatorului (Word, Excel, PowerPoint);
 9. cunoașterea limbii române;
 10. certificat privind cunoașterea unei limbi de circulaţie internaţională de nivel B1 (engleză, franceză, germană, spaniola, etc.);
 11. capacităţi şi abilităţi de analiză, evaluare a politicilor şi de lucru în echipă.
 12. În ultimii trei ani nu a fost destituit  dintr-o funcție publică sau nu ia încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare.

 

Documente necesare de a fi prezentate pentru participare la concurs:

 

1.      formularul de participare;

2.       copia buletinului de identitate;

3.      copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi /sau specializare;

4.      copia carnetului de muncă;

5.      cazierul juridic sau declarația pe proprie răspundere;

6.      Carnetul de voluntar după caz;

7.      Acord cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

Etapele de selecție:

Depunerea pachetului de documente obligatorii. Documentele pot fi trimise pe e-mail la adresa viorica.manole@mts.gov.md diana.panainti@mts.gov.mdsau în format tipărit la adresa Ministerului Tineretului și Sportului;

1.      Proba scrisă;

2.      Interviu.

Adresa:

Ministerul Tineretului şi Sportului al Republicii Moldova

MD-2004,Chişinău, bd.Ştefan cel Mare, 162 bir.809

Tel:  (373-22) 820-870

 

Notă: Formularele de participare şi bibliografia consultant, Direcţia tineret vor fi plasate pe pagina web: www.mts.gov.md

Employment Type: 
Full-time
Aplică Acum!
Please specify your full name.
Please specify your phone number (optionally) so that we can back at you.
Please feel free to upload files related to this vacancy position (CV, certificates, degrees, motivational letters, etc.).
Files must be less than 5 MB.
Allowed file types: gif jpg png txt rtf html odf pdf doc docx ppt pptx xls xlsx xml.
Please upload any additional file that you have.
Files must be less than 5 MB.
Allowed file types: gif jpg png txt rtf html odf pdf doc docx ppt pptx xls xlsx xml.