Guvernul Republicii Moldova

Ministerul Tineretului și Sportului

A A A

MTS anunţă prelungirea concursului pentru suplinirea funcţiei temporar vacante de consultant, Direcţia financiară (evidența contabilă)

Job Description: 

MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI

AL REPUBLICII  MOLDOVA

 

ANUNŢĂ  PRELUNGIREA CONCURSULUI

 

Pentru suplinirea funcţiei publice temporar vacantă pînă la 07.12.2018

 

Denumirea poziției: Consultant, Direcţia  financiară (evidența contabilă)

 

Perioada de aplicare:  09 martie 2017 – 29 martie 2017

 

Cerințe minime obligatorii:

 

 1. studii superioare în domeniu economic;
 2. experienţă profesională în domeniu;
 3. cetăţenia Republicii Moldova;
 4. capacitatea deplină de exerciţiu;
 5. neatingerea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
 6. lipsa antecedentelor penale;
 7. de a nu fi privat de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate;
 8. cunoașterea şi utilizarea calculatorului (Word, Excel, PowerPoint);
 9. cunoașterea limbii române;
 10. certificat privind cunoașterea unor limbi de circulaţie internaţională de nivel B1 (engleza, franceză, germană, etc.);
 11. În ultimii trei ani nu a fost destituit  dintr-o funcție publică sau nu ia încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare.

 

 

Documente necesare de a fi prezentate pentru participare la concurs:

 

1.      formularul de participare;

2.       copia buletinului de identitate;

3.      copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi /sau specializare;

4.      copia carnetului de muncă;

5.      cazierul juridic sau declarația pe proprie răspundere;

6.      carnet de voluntar după caz;

7.      acord cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

 

Etapele de selecție:

1.      Depunerea pachetului de documente obligatorii. Documentele pot fi trimise pe e-mail la adresa viorica.manole@mts.gov.md diana.panainti@mts.gov.mdsau în format tipărit la adresa Ministerului Tineretului și Sportului;

2.      Proba scrisă;

3.      Interviu.

Adresa:

Ministerul Tineretului şi Sportului al Republicii Moldova

MD-2004,Chişinău, bd.Ştefan cel Mare, 162 bir.809

Tel:  (022) 820-870

 

Notă: Formularele de participare şi bibliografia Direcţiei financiare vor fi 

          plasate pe pagina web: www.mts.gov.md

 

 

                                                BIBLIOGRAFIA

                     Direcţia financiară, consultant evidența contabilă

 1. Legea nr.158 -XVI  din 4 iulie 2008 „Cu privire la funcţia publică şi statutul  funcţionarului public”;

2. Legea  contabilităţii nr.113 –XVI din 27 aprilie 2007;

3. Legea 355 din 23.12.2005 ”cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar ;

4.Legea nr.181 din 25.07.2014 ”Finanţele publice şi responsabilităţile bugetar – fiscale”;

5Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 216 din 28.12.2015 „Cu privire la aprobarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar şi a Normelor metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar”;

6. Hotărîrea Guvernului nr.766 din 26.11.2009 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Tineretului şi Sportului, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia”;

7.  Ordinul  Ministerului Finanțelor nr. 60 din 29.05.2012  “Cu privire la aprobarea  Regulamentului privind  inventarierea”.

8. Odinul Ministerului Finanțelor nr. 208  din  24.12.2015  “ Privind clasificația bugetară”.

 

 

 

 

 

 

Employment Type: 
Full-time
Attachment: 
Aplică Acum!
Please specify your full name.
Please specify your phone number (optionally) so that we can back at you.
Please feel free to upload files related to this vacancy position (CV, certificates, degrees, motivational letters, etc.).
Files must be less than 5 MB.
Allowed file types: gif jpg png txt rtf html odf pdf doc docx ppt pptx xls xlsx xml.
Please upload any additional file that you have.
Files must be less than 5 MB.
Allowed file types: gif jpg png txt rtf html odf pdf doc docx ppt pptx xls xlsx xml.