Guvernul Republicii Moldova

Ministerul Tineretului și Sportului

A A A

MTS anunţă prelungirea concursului pentru suplinirea funcţiei temporar vacante de consultant superior, Șecția sport de performanță, Direcția sport

Job Description: 

MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI

AL REPUBLICII  MOLDOVA

 

ANUNŢĂ  PRELUNGIREA  CONCURSULUI

 

Pentru suplinirea funcţiei publice temporar vacantă

 

Denumirea poziției: Consultant superior,  Șecția sport de performanță, Direcția sport.

 

Perioada de aplicare:  09 martie 2017 – 29 martie 2017

 

Cerințe minime obligatorii:

 

  1. studii superioare, în domeniul sportului sau  juridice. 
  2. experienţă profesională în domeniu nu mai puțin de 1 an;
  3. cetăţenia Republicii Moldova;
  4. capacitatea deplină de exerciţiu;
  5. neatingerea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
  6. lipsa antecedentelor penale;
  7. de a nu fi privat de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate;
  8. cunoașterea şi utilizarea calculatorului (Word, Excel, PowerPoint);
  9. cunoașterea limbii române;
  10.  certificat privind cunoașterea unei limbi de circulaţie internaţională de nivel B1 (engleză, franceză, germană, spaniola, etc.);

 

Documente necesare de a fi prezentate pentru participare la concurs:

 

1.      formularul de participare;

2.       copia buletinului de identitate;

3.      copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi /sau specializare;

4.      copia carnetului de muncă;

5.      cazierul juridic sau declarația pe proprie răspundere;

6.      carnetul de voluntar.

7.      acord  cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

Etapele de selecție:

Depunerea pachetului de documente obligatorii. Documentele pot fi trimise pe e-mail la adresa viorica.manole@mts.gov.mddiana.panainti@mts.gov.mdsau în format tipărit la adresa Ministerului Tineretului și Sportului;

1.      Proba scrisă;

2.      Interviu.

 

Adresa:

Ministerul Tineretului şi Sportului al Republicii Moldova

MD-2004,Chişinău, bd.Ştefan cel Mare, 162 bir.809

Tel:  (022) 820-870

Notă: Formularele de participare şi bibliografia consultant superior, secția sport de performanță, Direcția sport, vor fi plasate pe pagina web: www.mts.gov.md

  

BIBLIOGRAFIA

pentru concurs la funcția de consultant superior

Secția sport de performanță, Direcția sport.

 

 

1.    Legea nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;

 

2.    Legea nr.25 din 22.02.2008 cu privire la Codul de conduită a funcționarului public.

 

3.    Legea nr. 330-XIV din 25.03.1999  cu privire la cultura fizică şi sport;

 

4.    Legea nr. 837 din 17.05.1996 cu privire la asociațiile obștești;

 

5.    Hotărârea Guvernului nr.1552 din 04.12.2002 pentru aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă;

 

6.    Hotărârea Guvernului nr.356 din 26.03.2003 cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a federațiilor sportive naționale.

 

 

Employment Type: 
Full-time
Attachment: 
Aplică Acum!
Please specify your full name.
Please specify your phone number (optionally) so that we can back at you.
Please feel free to upload files related to this vacancy position (CV, certificates, degrees, motivational letters, etc.).
Files must be less than 5 MB.
Allowed file types: gif jpg png txt rtf html odf pdf doc docx ppt pptx xls xlsx xml.
Please upload any additional file that you have.
Files must be less than 5 MB.
Allowed file types: gif jpg png txt rtf html odf pdf doc docx ppt pptx xls xlsx xml.