Guvernul Republicii Moldova

Ministerul Tineretului și Sportului

A A A

MTS anunţă prelungirea concursului pentru suplinirea funcţiei vacante de consultant (bugetare pe programe), Direcţia financiară

Job Description: 

MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI

AL REPUBLICII  MOLDOVA

 

ANUNŢĂ  PRELUNGIREA CONCURSULUI

 

Pentru suplinirea funcţiei publice vacante

 

Denumirea poziției: Consultant (bugetare pe programe), Direcţia  financiară

 

Perioada de aplicare:  09 martie 2017 – 29 martie 2017

 

Cerințe minime obligatorii:

 

 1. studii superioare în domeniu economic;
 2. experienţă profesională în domeniu;
 3. cetăţenia Republicii Moldova;
 4. capacitatea deplină de exerciţiu;
 5. neatingerea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
 6. lipsa antecedentelor penale;
 7. de a nu fi privat de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate;
 8. cunoașterea şi utilizarea calculatorului (Word, Excel, PowerPoint);
 9. cunoașterea limbii române;
 10. certificat privind cunoașterea unor limbi de circulaţie internaţională de nivel B1 (engleza, franceză, germană, etc.);
 11. În ultimii trei ani nu a fost destituit  dintr-o funcție publică sau nu ia încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare.

 

Documente necesare de a fi prezentate pentru participare la concurs:

 

1.      formularul de participare;

2.       copia buletinului de identitate;

3.      copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi /sau specializare;

4.      copia carnetului de muncă;

5.      cazierul juridic sau declarația pe proprie răspundere;

6.      carnet de voluntar după caz;

7.      acord cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

 

 

Atribuțiile de serviciu conform fișei postului:

 

1        Realizarea planificării bugetare pe programe (stabilirea indicatorilor de performanță, de eficiență, rezultat, scopul final al programului).

2        Elaborarea recomandărilor și ordinelor privind executarea actelor normative aprobate de Guvern, hotărîrilor Colegiului ministerului, indicațiilor Ministerului Finanțelor.

3        Analiza rapoartelor privind gestionarea surselor financiare și a activității financiare a instituțiilor din subordine, a acțiunilor pe domeniul tineretuluiși sportului și înaintarea propunerilor pentru îmbunătățirea managementului finanțelor publice.

4        Organizarea seminarelor pentru instituțiile din subordine pe domeniul de activitate.

 

 

 

Etapele de selecție:

1.      Depunerea pachetului de documente obligatorii. Documentele pot fi trimise pe e-mail la adresa viorica.manole@mts.gov.md diana.panainti@mts.gov.mdsau în format tipărit la adresa Ministerului Tineretului și Sportului;

2.      Proba scrisă;

3.      Interviu.

 

Adresa:

Ministerul Tineretului şi Sportului al Republicii Moldova

MD-2004,Chişinău, bd.Ştefan cel Mare, 162 bir.809

Tel:  (022) 820-870

 

Notă: Formularele de participare şi bibliografia Direcţiei financiare vor fi 

 

          plasate pe pagina web: www.mts.gov.md

Employment Type: 
Full-time
Aplică Acum!
Please specify your full name.
Please specify your phone number (optionally) so that we can back at you.
Please feel free to upload files related to this vacancy position (CV, certificates, degrees, motivational letters, etc.).
Files must be less than 5 MB.
Allowed file types: gif jpg png txt rtf html odf pdf doc docx ppt pptx xls xlsx xml.
Please upload any additional file that you have.
Files must be less than 5 MB.
Allowed file types: gif jpg png txt rtf html odf pdf doc docx ppt pptx xls xlsx xml.