Guvernul Republicii Moldova

Ministerul Tineretului și Sportului

A A A

Notă informativă privind oportunitatea aderării Republicii Moldova la Acordul Parţial al Consiliului Europei asupra Cardului de Tineret pentru promovarea şi facilitarea mobilităţii tinerilor în Europa