Guvernul Republicii Moldova

Ministerul Tineretului și Sportului

A A A

Programul de instruire la locul de muncă şi angajarea asistată a persoanelor cu dizabilităţi

Asociaţia Obştească „Eco-Răzeni” în parteneriat cu Întreprinderea socială „Floare de cireş” SRL şi suportul SOIR Moldova desfăşoară Programul de instruire la locul de muncă şi angajarea asistată a persoanelor cu dizabilităţi în cadrul proiectului „Antreprenoriatul social – formulă de incluziune socială performantă a grupurilor marginalizate, inclusiv a persoanelor cu dizabilităţi”.

Programul este destinat persoanelor cu dizabilităţi (femei şi bărbaţi) din localităţile Republicii Moldova cu vîrsta cuprinsă între 18 – 35 ani, care dispun de autonomie personală, studii (cel puţin treapta primară sau gimnazială) şi sînt motivate să obţină cunoştinţe, abilităţi şi experienţă de muncă pentru profesiile: bucătar auxiliar, spălător vase, chelner / ospătar, muncitor în seră.

Persoanele se selectează în bază de concurs de dosare. Pentru a participa la concurs, este necesar de expediat prin email, fax sau poştă un dosar care va cuprinde documentele:
– buletinul de identitate (copie);
– certificatul de naştere (copie);
– certificatul de studii (copie);
– certificatul de dizabilitate (copie);
– fişă cu datele de contact personale (adresa de la domiciliu, telefon fix şi mobil, email);
– scrisoare de recomandare din partea asistentului social, a medicului de familie sau a unei asociaţii obşteşti.

Dosarele pot fi expediate la adresa: AO “Eco-Răzeni”, r. Ialoveni, sat. Răzeni, MD 7728, str. Ştefan cel Mare 49/1b sau fax: 0 268 73 325. Termenul limită de depunere a dosarelor pentru perioada de instruire februarie - mai 2016, este 20 noiembrie 2015.

Instruirea se efectuează la zi şi cuprinde patru luni de cursuri teoretice (36 ore) şi practice (316 ore) care se desfăşoară în cadrul Întreprinderii sociale „Floare de cireş” SRL (sat. Răzeni, r. Ialoveni). Persoanele instruite beneficiază de bursă, materiale pentru curs, cazare gratuită şi cheltuieli de transport. Programul include şi sesiuni de formare a abilităţilor de viaţă independentă, orientare în carieră, asistenţă în identificarea unui loc de muncă şi suport în primele 12 luni de la angajare.

Primul grup de studenţi care beneficiază de instruire pentru meseria de „Bucătar auxiliar” în perioada  septembrie – decembrie 2015, este format din şase tineri cu dizabilităţi din patru raioane.

Întreprinderea socială „Floare de cireş” SRL este un program amplu de formare profesională care antrenează băieţi şi fete cu dizabilităţi în sfera alimentaţiei publice, care într-un spaţiu suportiv şi securizat învaţă să lucreze în echipă, totodată obţin experienţă de muncă, iar CV-ul lor devine mai atractiv. În calitate de angajaţi, învaţă să prepare mîncare şi să o servească clienţilor, astfel îşi dezvoltă încrederea în sine şi se pregătesc să devină lideri în familiile şi comunităţile lor.

Manageră program: Galina Spinenco
E-mail: spinencog@mail.rufloaredecires.srl@gmail.com
Fax: 0 268 73325; Tel.: 0 268 95146; Mobil: 0 792 10597
Adresa: AO “Eco-Răzeni”, r. Ialoveni, sat. Răzeni, MD 7728, str. Ştefan cel Mare 49/1b