Guvernul Republicii Moldova

Ministerul Tineretului și Sportului

A A A

Proiectul HG cu privire la modificarea şi completarea HG nr.351 din 23 martie 2005 pentru aprobarea Listelor bunurilor imobile proprietate publică a statului şi la transmiterea unor bunuri imobile