Guvernul Republicii Moldova

Ministerul Tineretului și Sportului

A A A

Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la transmiterea unor imobile

Descriere: 

Prezentul proiect de Hotărîre a Guvernului fost elaborat în scopul realizării recomandării nr. 2 expuse în Raportul auditului performanţei „Întruneşte cadrul decizional de bugetare a investiţiilor publice criteriile aferente realizării priorităţilor strategice”, aprobat prin Hotărîrea Curţii de Conturi nr. 41 din 28 octombrie 2015, care prevede iniţierea revizuirii Hotărîrii Guvernului nr. 916 din 30 septembrie 2010 cu privire la transmiterea unui imobil, în vederea indicării Ministerului Tineretului şi Sportului ca responsabil de evidenţa imobilului respectiv proprietate de stat.

Data Publicarii: 
Marţi, November 22, 2016