Guvernul Republicii Moldova

Ministerul Tineretului și Sportului

A A A

Ratificarea Strategiei privind cooperarea internaţională pentru tineret ale statelor-membre ale Comunităţii Statelor Independente pînă în anul 2020, aprobată prin Hotărîrea Consiliului şefilor de state al Comunităţii Statelor Independente din 10 dec 2010