Guvernul Republicii Moldova

Ministerul Tineretului și Sportului

A A A

Rezoluţia Res Ap(2003)1 care instituie un Acord Parţial asupra Cardului de Tineret pentru promovarea şi facilitarea mobilităţii tinerilor în Europa