Guvernul Republicii Moldova

Ministerul Tineretului și Sportului

A A A

Școala sportivă, mun. Bălți, în care Ministerul Tineretului și Sportului exercită calitatea de fondator anunţă concurs pentru suplinirea funcţiei vacante de director adjunct la Școala sportivă, mun. Bălți

Job Description: 

 

Școala sportivă, mun. Bălți,

 în care Ministerul Tineretului și Sportului exercită calitatea de fondator

ANUNȚĂ CONCURS

pentru suplinirea funcţiei vacante de

director adjunct la Școala sportivă, mun. Bălți

 

 

Perioada de aplicare:   20 aprilie – 19 mai 2017

 

Candidații vor prezenta următoarele acte:

1.     Formularul de participare;

2.     Copia buletinului de identitate;

3.     Copiile documentelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare;

4.     Copia carnetului de muncă;

5.     Cazierul juridic sau declarație de proprie răspundere.

 

 Notă: Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate în original, pentru verificarea veridicității acestora. În cazul în care dosarul de concurs nu respectă condițiile sus-menționate, dosarul va fi respins.

 

Cerinţe minime  obligatorii:

1.     Studii superioare de specialitate;

2.     Experiență în funcție didactice nu mai puțin de 5 ani;

3.     Cetățenie a Republicii Moldova;

4.     Cunoașterea limbii de stat;

5.     Vârsta până la 65 ani;

6.     Capacitatea deplina de exercițiu;

7.     Lipsa antecedentelor penale;

8.     Cunoașterea unei limbi de circulare internaționale;

9.     Abilitați de utilizare a calculatorului.

 

Adresa:

Școala sportivă, mun. Bălți, str. Kiev, nr. 153, tel/fax: 0231-2-93-95;

mob.0794-301-70

Formularele pot fi trimise pe e-mail zarea7@mail.ru  sau în format tipărit la adresa școlii.

 

 

Employment Type: 
Full-time
Attachment: 
Aplică Acum!
Please specify your full name.
Please specify your phone number (optionally) so that we can back at you.
Please feel free to upload files related to this vacancy position (CV, certificates, degrees, motivational letters, etc.).
Files must be less than 5 MB.
Allowed file types: gif jpg png txt rtf html odf pdf doc docx ppt pptx xls xlsx xml.
Please upload any additional file that you have.
Files must be less than 5 MB.
Allowed file types: gif jpg png txt rtf html odf pdf doc docx ppt pptx xls xlsx xml.