Guvernul Republicii Moldova

Ministerul Tineretului și Sportului

A A A

Școala sportivă a Rezervelor Olimpice mun. Chișinău ANUNȚĂ CONCURS Pentru suplinirea funcţiei vacante de director adjunct al şcolii sportive a Rezervelor olimpice

Job Description: 

Școala sportivă a Rezervelor Olimpice mun.Chișinău

ANUNȚĂ CONCURS

Pentru suplinirea funcţiei vacante de

director adjunct al şcolii sportive a Rezervelor olimpice

 

 

Perioada de aplicare: 26 august - 15 septembrie 2016

 

 vor prezenta următoarele documente:

 

1. formularul de participare;

2. copia buletinului de identitate;

3.copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire  a cursurilor de perfecţionare profesională şi /sau specializare;

4. copia carnetului de muncă;

5. cazierul juridic sau declaraţia pe propria răspundere.

 

Cerinţe minime  obligatorii:

 

1.     studii superioare de specialitate (educaţie fizică şi sport);

2.     experienţă în funcţia didactică nu mai puţin de cinci ani;

3.     cetăţenie a Republicii  Moldova;

4.      cunoaşterea limbii de stat;

5.      vîrsta limită de pînă la 65 ani;

6.      capacitatea deplină de exerciţiu;

7.      lipsa antecedentelor penale;

8.      cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională

9.     abilități de utilizare a calculatorului.

 

Adresa:

 

Școala sportivă a Rezervelor Olimpice mun.Chișinău

MD-2038,Chişinău, bd.Decebal nr.72/2, ssromts@gmail.com sau în format tipărit la adresa școlii.

Tel:  (373-22) 52-13-23

 

Formularele de participare și biliografia vor fi plasate pe pagina web: www.mts.gov.md  

Employment Type: 
Full-time
Aplică Acum!
Please specify your full name.
Please specify your phone number (optionally) so that we can back at you.
Please feel free to upload files related to this vacancy position (CV, certificates, degrees, motivational letters, etc.).
Files must be less than 5 MB.
Allowed file types: gif jpg png txt rtf html odf pdf doc docx ppt pptx xls xlsx xml.
Please upload any additional file that you have.
Files must be less than 5 MB.
Allowed file types: gif jpg png txt rtf html odf pdf doc docx ppt pptx xls xlsx xml.