Guvernul Republicii Moldova

Ministerul Tineretului și Sportului

A A A

Școala sportivă specializată de Box, luptă liberă și kickboxing, în care MTS exercită calitatea de fondator anunţă prelungirea concursului pentru suplinirea funcţiei vacante de director adjunct

Job Description: 

Școala sportivă specializată de Box, luptă liberă și kickboxing, în care Ministerul Tineretului și Sportului exercită calitatea de fondator

ANUNȚĂ PRELUNGIREA  CONCURSULUI

pentru suplinirea funcţiei vacante de

director adjunct la Școala sportivă specializată de box, luptă liberă și kickboxing

 

 

Perioada de aplicare:  29 ianuarie 2016 - 28 februarie 2017

 

Candidații vor prezenta următoarele documente:

1. Formularul de participare;

2. Copia buletinului de identitate;

3. Copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire  a cursurilor de perfecţionare profesională şi /sau specializare;

4. Copia carnetului de muncă;

5. Cazierul juridic sau declaraţia pe propria răspundere.

 

Cerinţe minime  obligatorii:

 

1. Studii superioare de specialitate;

2. Experienţă în funcţia didactică nu mai puţin de cinci ani;

3. Cetăţenie a Republicii  Moldova;

4. Cunoaşterea limbii de stat;

5. Vîrsta limită de pînă la 65 ani;

6. Capacitatea deplină de exerciţiu;

7. Lipsa antecedentelor penale;

8. Cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională

9. Abilități de utilizare a calculatorului.

 

Adresa:

 

Școala sportivă specializată de box, luptă liberă și kickboxing
Chișinău, Andrei Doga 26.
Formularele pot fi trimise pe email, andreigrosu@mail.ru, sau în format tipărit la adresa școlii.

Tel:  +373 79 02 89 57.

Employment Type: 
Full-time
Aplică Acum!
Please specify your full name.
Please specify your phone number (optionally) so that we can back at you.
Please feel free to upload files related to this vacancy position (CV, certificates, degrees, motivational letters, etc.).
Files must be less than 5 MB.
Allowed file types: gif jpg png txt rtf html odf pdf doc docx ppt pptx xls xlsx xml.
Please upload any additional file that you have.
Files must be less than 5 MB.
Allowed file types: gif jpg png txt rtf html odf pdf doc docx ppt pptx xls xlsx xml.