Guvernul Republicii Moldova

Ministerul Tineretului și Sportului

A A A

Scoala sportivă specializată de fotbal nr.2 anunţă concurs pentru suplinirea funcţiei vacante de director adjunct

Job Description: 

Scoala sportivă specializată de fotbal nr.2  anunţă concurs

pentru suplinirea funcţiei vacante de director adjunct.

Perioada de aplicare a dosarelor   de la 15.02-15.03.2017

Şcoala Sportivă Specializată de Fotbal nr.2 Chişinău str. A.Doga 26, 022450679, 069148887

Adresa de email unde pot aplica dosarele: fotbalnr2@mail.ru

Candidații vor prezenta următoarele documente:

1. Formularul de participare;

2. Copia buletinului de identitate;

3. Copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire  a cursurilor de perfecţionare profesională şi /sau specializare;

4. Copia carnetului de muncă;

5. Cazierul juridic sau declaraţia pe propria răspundere.

 

Cerinţe minime  obligatorii:

 

1. Studii superioare de specialitate;

2. Experienţă în funcţia didactică nu mai puţin de cinci ani;

3. Cetăţenie a Republicii  Moldova;

4. Cunoaşterea limbii de stat;

5. Vîrsta limită de pînă la 65 ani;

6. Capacitatea deplină de exerciţiu;

7. Lipsa antecedentelor penale;

8. Cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională

9. Abilități de utilizare a calculatorului.

 

 

Employment Type: 
Full-time
Aplică Acum!
Please specify your full name.
Please specify your phone number (optionally) so that we can back at you.
Please feel free to upload files related to this vacancy position (CV, certificates, degrees, motivational letters, etc.).
Files must be less than 5 MB.
Allowed file types: gif jpg png txt rtf html odf pdf doc docx ppt pptx xls xlsx xml.
Please upload any additional file that you have.
Files must be less than 5 MB.
Allowed file types: gif jpg png txt rtf html odf pdf doc docx ppt pptx xls xlsx xml.