Guvernul Republicii Moldova

Ministerul Tineretului și Sportului

A A A

Ședința grupului de lucru pentru evaluarea proiectelor în cadrul Programului de Granturi 2017

Published on: Thu, 02/16/2017 - 16:44

În contextul încheierii perioadei de aplicare, la Programul de Granturi pentru anul 2017, Ministerul Tineretului și Sportului informează despre înregistrarea în concurs a 61 de dosare.  

 

La concurs au putut participa Organizaţiile neguvernamentale de tineret din Republica Moldova care desfăşoară proiecte şi iniţiative de tineret cu impact la nivel naţional şi regional.

 

Astfel, odată cu întrunirea tuturor criteriilor de solicitare a finanțării, proiectele  urmează a fi evaluate de către Comisia de examinare și selectare a proiectelor din cadrul Programului de Granturi.

 

În componența acesteia sunt 9 membri, 4 fiind reprezentanți ai unor organizații și programe internaționale în Republica Moldova precum: Fondul ONU pentru Populație, FHI 360, Fundația Est Europeană din Moldova, Centrul de Sănătate Prietenos Tinerilor ,,NEOVITA”; și 5 reprezentanți ai diferitor subdiviziuni din cadrul Ministerului Tineretului și Sportului. Comisia va analiza în cadrul mai multor întruniri (timp de aproximativ 3 săptămâni) proiectele înaintate spre finanțare, după care va înainta Ministerul Tineretului și Sportului lista finală a organizațiilor și proiectelor cîștigătoare cu propunerea de a încheia cu acestea un contract de finanțare, în limita mijloacelor financiare alocate pentru Programul de Granturi 2017.

 

La baza selectării proiectelor vor fi aplicate următoarelor criterii:

· Relevanţa proiectului conform priorităţilor stabilite în politica națională de tineret;

· Interdependenţa dintre scop, obiective, activităţi, rezultate şi indicatori;

· Obiective clar definite, specifice, măsurabile, abordabile, realiste şi încadrabile în timp – SMART;

· Definirea clară a participanţilor/beneficiarilor;

· Bugetul este estimat realist în concordanţă cu activităţile planificate;

· Capacitatea de a atrage resurse, altele decît MTS;

· Calitatea mecanismului de monitorizare şi evaluare a rezultatelor;

· Consistenţa acţiunilor de promovare;

· Durabilitatea proiectului;

· Capacitatea de realizare și experiența organizației.

 

În acest context, în cadrul Programului Granturi pentru anul 2017 vor fi susţinute proiectele care vor contribui la implementarea planului de acţiuni al SNDST 2020 în baza a patru priorităţi:

Prioritatea I. Participarea tinerilor

Prioritatea II. Serviciile pentru tineri

Prioritatea III. Oportunităţile economice pentru tineri

Prioritatea IV. Consolidarea sectorului de tineret.

 

Menționăm că, Ministerul Tineretului și Sportului va anunța public, prin intermediul paginii web a instituției(www.mts.gov.md) precum și altor resurse web, lista proiectelor cîștigătoare.