Guvernul Republicii Moldova

Ministerul Tineretului și Sportului

A A A

Selectarea participanţilor pentru Cursul de Lungă Durată în Formare de Formatori

Milenium&MTS

Institutul de Instruire în Dezvoltare “MilleniuM”, anunţă concursul de selectare a participanţilor în cadrul Proiectului “Promovarea Educaţiei Non-Formale de Calitate în Domeniul Tineret în Republica Moldova”. Proiectul vine să contribuie la realizarea componentei 4.4 din Strategia Naţională de Dezvoltare a Sectorului de Tineret 2020 şi acţiunilor 127-129 din Planul de Acţiuni 2015-2020.

Scopul proiectului este de a promova educaţia non-formală de calitate în domeniul tineretului în Republica Moldova, prin prestarea serviciilor calitative de către formatorii din domeniul tineret.

În acest context, Institutul de Instruire în Dezvoltare “MilleniuM” organizează Cursul de Lungă Durată în Formare de Formatori în perioada iulie – noiembrie 2015 la hotelul NickHouse, or. Vadul lui Vodă cu următoarele module de instruire:

Modulul

de instruire

Tema

Perioada de derulare

Modulul 1

 

Învăţare experenţială şi participare activă

19-21 iulie 2015

Modulul 2

 

Planificarea unui curs de formare şi implementarea acestuia

21-23 iulie 2015

Modulul 3

Dezvoltarea şi încurajarea creativităţii

 

23-25 iulie2015

Modulul 4

Învăţarea interculturală

28-30 august 2015

Modulul 5

Drepturile omului şi democraţia

18-20 septembrie 2015

Modulul 6

Comunicarea şi managementul conflictelor

 

09-11 octombrie 2015

Modulul 7

 

Monitorizarea şi evaluarea procesului de învăţare în context non-formal

06-08 noiembrie 2015

Modulul 8

Coaching şi leadership

20-22 noiembrie 2015

Tematica modulelor de instruire a fost selectată în conformitate cu Setul European de Competenţe a Formatorului în domeniul tineret.

Grupul ţintă spre care sunt orientate activităţile proiectului îl constituie 20 formatori în domeniul tineretului, reprezenţanţi ai ONG-rilor de tineret, Centrelor de resurse pentru tineri / Centrelor Comunitare / Centrelor Multifuncţionale / Consiliilor Locale de Tineret.

 

 

 

Așteptările de la candidaţi:

  • Experienţă de implicare cel puțin două ori într-o echipă de formatori privind elaborarea, implementarea şi evaluarea unui curs de instruire axat pe metode non-formale;
  • Implicat în activitate de lucru cu tinerii, fiind membru sau voluntar a unui ONG de tineret, Centru de Resurse pentru Tineri, Consiliul Local/Raional de Tineret sau altă instituţie relevantă;
  • Să posede potenţial şi dorinţă de a  dezvolta competenţele de formator şi a practica această activitate în beneficiul organizaţiei de tineret pe care o reprezintă;
  • Să dovedească dorinţa şi inițiativa de a auto-direcţiona propriul proces de învățare;
  • Să fie pregătit să reflecte asupra propriilor convingeri și abordări ca formator în domeniul educaţiei non-formale;
  • Să deţină abilitatea de a livra instruiri în limba română.

 

Cheltuielile pentru cazare şi alimentare vor fi acoperite de către organizatori. Cheltuielile de transport rămân a fi contribuţia proprie a participanţilor.

 

Proiectul „Promovarea educaţiei non-formale de calitate în domeniul tineret în Republica Moldova” este implementat de Institutul de Instruire în Dezvoltare “MilleniuM”, cu suportul financiar oferit de către Ministerul Tineretului şi Sportului al Republicii Moldova în cadrul Programului de Granturi 2015.

 

          Persoanele interesate pot expedia la adresa de email info@millenium.md cu titlul „Formare de Formatori” următoarele documente:

·     CV-ul format europass;

·     Scrisoarea de motivare;

·     Scrisoare de garanţie din partea organizaţiei.

 

Data-limită de depunere a dosarului este 11 iulie 2015.

 

Doar persoanele selectate vor fi contactate!

 

Pentru detalii puteţi să contactaţi coordonatorul de proiect: Bezărău Ana la tel. 068093861

sau e-mail ana.bezarau@rambler.ru