Guvernul Republicii Moldova

Ministerul Tineretului și Sportului

A A A

Tineri implicați civic: Daniela Moisei

Voluntariatul a devenit o componentă inseparabilă a vieţii mele. Primele acţiuni de voluntariat au fost cele ecologice, organizate de către Liceul Teoretic ,,Gh. Asachi”, unde am studiat. Ulterior, am activat în Consiliul Local al Copiilor şi Tinerilor din municipiul Chişinău, în calitate de membră a Comisiei Asistenţă Socială, Voluntariat şi Ecologie, ceea ce presupunea implicarea nemijlocită în acţiuni de caritate la Azilul pentru bătrâni, Spitalul Oncologic (secţia pentru copii) şi cele ecologice precum: Hai Moldova, Ora Planetei şi multe altele. Din clasele liceale sunt voluntară în cadrul ONG-urilor, pentru că eram interesată de diverse aspecte sociale. Astfel, din anul 2010 sunt voluntară în cadrul Asociaţiei ,,Tinerii pentru dreptul la viaţă”, misiunea căreia este dezvoltarea durabilă a Republicii Moldova, promovarea voluntariatului şi incluziunea socială, prin implicarea societăţii civile.  În anul 2012 am deţinut funcţia de Coordonator Program Voluntariat în cadrul organizaţiei. Mi-au revenit responsabilităţi de coordonare a activităţilor ce ţin de implicarea voluntarilor în seminare, instruiri, campanii de promovare, tabere de vară. Astfel, activităţile în care am fost implicată în calitate de coordonator şi organizator sunt: Săptămâna Naţională a Sănătăţii (2011-2014), Săptămâna Naţională a Voluntarilor (2011-2014), Conferinţa Naţională a Voluntarilor 2012, Festivalul Voluntarilor (2011-2014), Târgul ONG-urilor ,,Cunoaşte ONG-ul care te reprezintă”, Aniversarea a 15 ani de activitate a Asociaţiei, Dezbaterea ,,Incluziunea socială a persoanelor HIV pozitive”, Atelierul cu tematica ,,Leadership şi comunicare”, Acţiuni de Caritate ,,Adoptă un sat”, în localităţile Mireşti şi Ruseştii Noi. De asemenea, am contribuit la elaborarea ,,Ghidului Coordonatorului de Voluntari”, în colaborare cu Ministerul Tineretului şi Sportului din Republica Moldova.

                  În cadrul Centrului Internaţional ,,La Strada” activez din 2011, fiind membră a echipei Educatorilor de la Egal la Egal pentru toate cele 3 direcţii de instruire: Prevenirea Traficului de fiinţe umane, Prevenirea Violenţei în familie/ Dezvoltarea relaţiilor armonioase, Exploatarea Sexual - Comercială a Copiilor/ Promovare a siguranţei copiilor în mediul online. De-a lungul acestor ani, am fost implicată în seminare de informare a tinerilor în instituţiile de învăţământ din Chişinău, dar şi în raioanele Căuşeni, Cahul, Ungheni, Şoldăneşti, precum şi în taberele de vară de la Vadul-lui-Vodă, Moscovei, Şoldăneşti.

            De asemenea, activez la Radio Moldova, în calitate de moderatoare a emisiunilor pentru tineret: ,,Ora Copiilor”, Emisiunea-concurs ,,Ascultă. Răspunde. Câştigă” şi ,,Tineradio”. În postura de moderatoare îmi revine responsabilitatea să prezint emisiunile în direct, să realizez reportaje pentru tineri, răspunzând la cele mai stringente probleme, oferind drept sursa de inspiraţie modele de tineri activi, încadraţi în diverse proiecte şi nu în ultimul rînd, prezentând diverse programe şi proiecte în care ar putea să se implice pentru dezvoltarea personală. Subiectele reportajelor mele sunt diverse, oferind posibilitatea tinerilor să se regăsească în una dintre temele abordate. De asemenea, am avut ocazia să fiu moderatoarea unei ediţii a Clubului de Presă, invitatul căruia a fost Preşedintele Academiei de Ştiinţe a R.M.- Dl. Gheorghe Duca.

            Am fost implicată activ şi în organizaţiile studenţeşti ale Academiei de Studii Economice, în cadrul căreia mi-am făcut studiile până în vara acestui an.  Am deţinut funcţia de Preşedinte al Consiliului Studenţesc al Facultăţii Finanţe, singura structură condusă şi organizată de studenţi, pentru studenţi, contribuind la îmbunătăţirea mediului academic şi organizarea diverselor activităţi extracurriculare: training-uri, dezbateri, concursuri, acţiuni caritabile, prevăzute să dezvolte comportamentul activ şi atitudinea civică, nondiscriminarea, concurenţa loială, munca în echipă, implicarea studenţilor în activităţi de educaţie non-formală referitoare la orientarea profesională şi planificarea carierei.. Printre tematicile meselor rotunde ce au trezit interes în rândul studenţilor se numără: ,,100 idei de educaţie nonformală”, ,,Ziua Europei şi liberalizarea regimului de vize pentru cetăţenii Republicii Moldova”, ,,Viaţa are prioritate”, ,,Oportunităţi de implicare a tinerilor în proiecte internaţionale”, de asemenea Atelierul de confecționare a mărțișoarelor tradiționale, evenimentul cultural de Dragobete, acţiunile filantropice şi întâlnirile cu reprezentanţii din sectorul financiar-bancar.

            În paralel cu activităţile enumerate mai sus, am fost învingătoarea unui Programului de Granturi oferit de către Fondul Femeilor din Ucraina şi am organizat în Republica Moldova prima ediţie a Proiectului ,,Students Today, Business Women Tomorrow”, o iniţiativă pentru 20 de studente, ce îşi propun iniţierea propriei afaceri şi dezvoltarea mediului antreprenorial din Republica Moldova. În cadrul proiectului participantele au beneficiat de training-uri, seminare, sesiuni de instruire, atât în domeniul profesional, cât şi pentru dezvoltarea abilităţilor personale. În urma acestui proiect 10 participante şi-au înregistrat propriile afaceri, fie sunt în proces de aplicare pentru surse de finanţare.

            Întreaga experienţă acumulată mi-a permis să particip în numeroase proiecte internaţionale, iar în această vară am avut deosebita onoare de a ţine un discurs în cadrul Adunării Generale a ONU, fiind învingătoarea concursului de eseuri ,,Many Languages, One World”.

 

            Realizând această retrospectivă, consider cuvintele cele mai potrivite ce ar descrie aceste activităţi: experienţă şi împlinire. Fiecare persoană ar trebui să îşi trăiască viaţa ca un model pentru ceilalţi!

 

Daniela Moisei - cîștigoarea concursului ,,Many languages, one world”, organizat de ELS Educational Services, Inc. şi United Nations Academic Impact (UNAI) 

 

            În această vară, am avut deosebita onoare de a ţine un discurs în cadrul Adunării Generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite, cu sediul la New York, SUA. Evenimentul a avut loc în urma participării mele la concursul de eseuri cu genericul: ,,Many languages, one world” (Multe limbi, o singură lume), organizat de către ELS Educational Services, Inc. şi United Nations Academic Impact (UNAI). Concursul, prevăzut din două etape,  a  presupus  iniţial  redactarea unui eseu în una dintre cele 6 limbi oficiale ale ONU (engleză, franceză, spaniolă, arabă, rusă, chineză), referitor la subiectele Agendei de Dezvoltare Durabilă post-2015 ale Organizaţiei Naţiunilor Unite. Ca urmare, concurenţii preselectaţi la proba scrisă,  au susţinut  şi proba interviului on-line, cu organizatorii proiectului, pentru a demonstra competenţa lingvistică. Concursul a fost organizat cu ocazia aniversării a 70 de ani de la fondarea ONU.

            Peste 3 500 de tineri din 130 de ţări au participat la faza iniţială a concursului, iar eseul meu, redactat în limba franceză, s-a numărat printre cele 70 învingătoare. Drept premiu, în perioada 20-26 iulie am fost întruniţi la Forumul Global pentru Tineret, în cadrul Universităţii Adelphi din New York, unde am cercetat, în 6 grupuri lingvistice, subiecte specifice ale Agendei de Dezvoltare Durabilă a ONU. Grupului vorbitorilor de franceză, din care făceam parte, i-a revenit subiectul ,,Promovarea societăţii paşnice şi incluzive pentru dezvoltare durabilă, accesul la justiţie şi crearea instituţiilor eficiente, responsabile şi incluzive la toate nivelurile”.

            Evenimentul a culminat cu oportunitatea unică a fiecărui participant de a ţine un discurs în cadrul Adunării Generale a Naţiunilor Unite din New York. Mi-am formulat discursul conform temei ce a revenit grupului de lucru, menţionând importanţa păcii, a statului de drept şi a cooperării internaţionale în procesul de eradicare a sărăciei şi favorizare a creşterii şi dezvoltării economice durabile a unui stat. De asemenea, am venit cu propunerea de a aborda în şcoli subiecte ce ar promova cultura păcii, educaţia incluzivă, astfel, contribuind la formarea un set de valori pentru tânăra generaţie.

 

            Realizând o retrospectivă a acestui minunat eveniment, sunt onorată că am avut posibilitatea să reprezint Republica Moldova într-un asemenea context şi cred cu fermitate că munca şi perseverenţane pot garanta succesul.