Guvernul Republicii Moldova

Ministerul Tineretului și Sportului

A A A

Proiecte de Hotărîri de Guvern

Data Publicarii:
Conţinut:

În conformitate cu art. 6 din Legea nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional, Ministerul Tineretului si Sportului supune consultării proiectul

Pagini