Ministerul Educației și Cercetării

Guvernul Republicii Moldova
A A A
Acord de cooperare între Republica Moldova și Portugalia
14/09/2023 - 16:49

Republica Moldova și Republica Portugheză au semnat un Acord de cooperare în domeniile limbii, educației, învățământului superior, științei și tehnologiei, culturii, sportului, tineretului și mass-mediei. Documentul va contribui la dezvoltarea și diversificarea relațiilor de prietenie dintre cele două țări, promovând schimbul de informații cu privire la sistemul de învățământ din ambele state, de experiențe de inovare curriculară și de resurse digitale de învățare. Totodată, cele două țări vor coopera în realizarea obiectivelor procesului de la Bologna și a Ariei Europene a Învățământului Superior. Documentul prevede acordarea de burse pentru studenți și cadre didactice, participarea la cursuri de instruire, dar și facilitarea proceselor de echivalare a studiilor din învățământul general secundar, recunoașterea calificărilor și diplomelor de studii din învățământul superior. Totodată, va fi promovată cooperarea academică, științifică, tehnologică și culturală, precum și mobilitatea academică în cadrul programelor și proiectelor lansate de Uniunea Europeană, UNESCO, OECD și Consiliul Europei. Acordul urmărește conlucrarea în domeniile culturii, sportului, tineretului, mass-mediei ceea ce va facilita un schimb de bune practici și dezvoltarea acestor sectoare. La fel, documentul va contribui la studierea, pe teritoriul celor două țări, a limbii și culturii ambelor state. Acordul de cooperare dintre Republica Moldova și Republica Portugheză, a fost semnat de către ministrul afacerilor externe și integrării europene, Nicu Popescu, aflat în vizită de lucru la Lisabona, Portugalia, în această săptămână.

petitii