Ministerul Educației și Cercetării

Guvernul Republicii Moldova
A A A

Atenție! Etapa republicană de atestare a cadrelor didactice și de conducere se va desfășura pe parcursul lunii mai

Ministerul Educației și Cercetării anunță sesiunea republicană de atestare a cadrelor didactice și de conducere din instituțiile de învățământ general, profesional tehnic și din cadrul structurilor de asistență psihopedagogică pentru conferirea/confirmarea gradelor didactice și manageriale unu și superior. 

 

Susținerea publică va avea loc în perioada 10–30 mai 2022, în regim online și cuprinde două probe de evaluare, după cum urmează: 

 

Proba 1: Interviul de evaluare a competențelor profesionale, care include proba practică, ce constă în prezentarea produsului/proiectului din practica educațională de către cadrele didactice; 

 

Proba 2: Interviul de performanță care constă în susținerea programelor manageriale sau ale rapoartelor de autoevaluare/lucrărilor metodice de către cadrele de conducere.

 

La sesiunea de atestare din acest an 1195 de cadre didactice și de conducere supuse atestării vor fi invitate de către Comisiile republicane de atestare pe disciplinele şcolare și de profil la susținerea probelor de evaluare, conform orarului stabilit.