Ministerul Educației și Cercetării

Guvernul Republicii Moldova
A A A
Discursul Ministrului Educației și Cercetării Anatolie Topală la deschiderea Sesiunii a X-a a Adunării Generale a Academiei de Științe a Moldovei
12/05/2022 - 17:02

Stimate Domnule Președinte al Academiei de Științe a Moldovei,

Doamnelor și domnilor,

Onorată asistență,

 

Vă mulțumesc pentru invitația de a participa la audierile publice ale Raportului cu privire la starea științei din Republica Moldova, care reflectă politicile elaborate și modul de implementare a acestora la nivel național.

 

Am avut puțin timp la dispoziție pentru a examina Raportul, dar considerăm acest exercițiu unul necesar și important pentru Ministerul Educației și Cercetării care, în calitatea sa de organ central de specialitate, elaborează şi monitorizează politicile din domeniile cercetării şi inovării.

 

În Programul de activitate al Guvernului ne-am asumat revizuirea și modernizarea cadrului normativ pentru eficientizarea sistemului național de cercetare și inovare, și sporirea impactului cercetărilor științifice asupra mediului de afaceri și a societății.

 

Pașii ce urmează a fi întreprinși trebuie să fie bine gândiți și realizați printr-o amplă implicare a comunității științifice și academice. Participarea responsabilă a cercetătorilor la luarea deciziilor va contribui și va asigura funcționarea durabilă a domeniilor cercetării și inovării.

 

Sistemul național de cercetare și inovare are nevoie de o nouă planificare strategică, are nevoie de un nou model de funcționare, bazat pe cerințele societății viitorului.

 

Suntem cu toții într-un context al schimbării, generată de multiplele crize cu care se confruntă societatea contemporană, în care știința posedă un potențial enorm de a transforma lumea, fiind un factor de progres, dar totodată reprezentând temelia care oferă umanității oportunitatea de dezvoltare și de soluționare a multiplelor probleme.

 

Astfel, creșterea eficienței sistemului național de cercetare și inovare, asigurarea condițiilor optime pentru generarea de noi cunoștințe, dezvoltarea infrastructurii naționale de cercetare și inovare, promovarea excelenței în aceste domenii, atragerea tinerilor prin diverse programe, perfecționarea sistemului de finanțare publică a domeniilor de cercetare și inovare, sporirea impactului cercetărilor științifice asupra dezvoltării economiei naționale și a societății în ansamblu, furnizarea soluțiilor necesare în cazul unor probleme urgente reprezintă acțiuni prioritare ale ministerului.

 

Proiectul este unul ambițios, necesită acțiune și determinare. Schimbările care vor fi promovate trebuie să se bazeze pe studii aprofundate și pe modele, care s-au dovedit a fi eficiente, lipsite de interese înguste.

 

În primul rând, Dumneavoastră, cercetătorii, savanții, aveți rolul important de a face restructurarea și modernizarea sistemului științei și inovării, și să contribuiți clar la reducerea reticenței față de implementarea rapidă și consecventă a acestora. Schimbarea nu a fost niciodată ușoară pentru nimeni.

 

Avem nevoie de eforturi conjugate pentru a crește prestigiul cercetării științifice din țara noastră, prestigiu cuantificat prin rezultate științifice de nivel național și internațional, prin asigurarea excelenței în domeniu, prin atragerea resurselor umane de calitate pentru dezvoltarea cercetării științifice din Republica Moldova și, nu în ultimul rând, prin implementarea principiului „finanțarea urmează performanța” în cercetare.

 

Pentru atingerea dezideratelor propuse, accentuăm încă o dată rolul Academiei de Științe în calitate de consultant strategic al Guvernului la stabilirea priorităților în domeniul cercetării fundamentale și aplicative, precum și elaborarea viziunii asupra dezvoltării domeniilor cercetării și inovării.

 

Viitorul țării noastre depinde de mulți factori atât interni, cât și externi. Viitorul țării noastre va depinde în mare măsură și de personalitățile care vor ieși din sistemul educațional național. Avem o datorie față de țara noastră, față de istoria noastră, dar și față de noua generație. Și în această ordine de idei, avem datoria să dezvoltăm știința, antreprenoriatul și inovația, să implementăm proiecte și inițiative progresiste în interiorul sistemului educațional și al celui de cercetare și inovare, să le consolidăm și să le modernizăm. Avem datoria să conștientizăm utilitatea cooperării substanțiale a sistemului de cercetare cu cel educațional, la nivel regional și european. Avem datoria să ne aliniem la standardele europene.

 

Așa cum am menționat deja, orice schimbare necesită multă muncă, documentare, implicare activă, asumarea responsabilității, mai ales dacă este vorba de interesul public și național. Atât sistemul educațional, cât și cel al cercetării și inovării nu pot fi supuse experimentelor superficiale. Acest lucru înseamnă că trebuie să facem alegeri și reforme care ar contribui la integrarea țării noastre în spațiul european. Trebuie să ne ridicăm la înălțimea așteptărilor cetățenilor Republicii Moldova.

 

Doamnelor și domnilor,

 

În final, îmi exprim aprecierea pentru munca Dumneavoastră și vă doresc în continuare mult succes în activitatea Dumneavoastră de cercetare și inovare care poate fi încăun pilon al stabilității în sud-estul Europei!

 

Vă mulțumesc!

petitii
Centrul de Tehnologii Informaționale și Comunicaționale în Educație