Ministerul Educației și Cercetării

Guvernul Republicii Moldova
A A A

Informaţii de contact :

Adresa:
        Piaţa Marii Adunări Naţionale nr. 1
    Casa Guvernului
  MD-2033 Chişinău
   Republica Moldova 

Anticamera:

Tel.: +373 (0) 22 25 01 34

Mob.: +373 67 44 17 14 

email: anticamera@mec.gov.md

Corespondența oficială (scrisori/petiții):

 cancelaria@mec.gov.md

Pentru reprezentanți mass-media:

presa@mec.gov.md

 

LISTA DE  TELEFOANE

Nr. d/o

Numele Prenumele

Funcția

Nr. de telefon

e-mail

Conducerea Ministerului

1

 Dan Perciun

Ministru

25 01 34

 dan.perciun@mec.gov.md

2

 Nadejda Velișco 

Secretar general al ministerului

 23 32 83

nadejda.velisco@mec.gov.md 

3

Ludmila Pavlov

Secretar general adjunct al ministerului

23 24 15

ludmila.pavlov@mec.gov.md

4

 Cazacu-Țigaie Adriana

Secretar de stat

23 34 22

adriana.cazacu@mec.gov.md 

5

Rusu Galina  

Secretar de stat

25 05 88

 galina.rusu@mec.gov.md

6

Gurin Sergiu

Secretar de stat

 

 sergiu.gurin@mec.gov.md

 7

Olaru Valentina 

Secretar de stat 

23 24

43 

valentina.olaru@mec.gov.md 

Cabinetul Ministrului

8

          Mihai Soltan     Șef de Cabinet   0676647 05         mihai.soltan@mec.gov.md

9

 Elena Podoleanu

Consilier

23 22 07

elena.podoleanu@mec.gov.md 

Direcția politici în domeniile învăţământ general și învățare pe tot parcursul vieții

10

Marcelina Baleca

Șef Direcție

23 34 60

marcelina.baleca@mec.gov.md

 

11

Corina Lungu 

 

Consultant principal

23 24 72

corina.lungu@mec.gov.md

12

Viorica Marț

Consultant principal

23 38 97

viorica.mart@mec.gov.md

13

Valentina Ceapa

Consultant principal

23 22 84

valentina.ceapa@mec.gov.md

14

Angela Prisacaru

Consultant principal

23 27 85

angela.prisacaru@mec.gov.md

15

Maria Vrânceanu

Consultant principal

23 71 97

maria.vranceanu@mec.gov.md

16

Daniela Tîrsînă

Consultant principal

23 46 23

daniela.tirsina@mec.gov.md

17

Sergiu Coceaș

Consultant principal

23 32 12

sergiu.coceas@mec.gov.md

18

Lilia Buimestru

Consultant principal

23 27 21

lilia.buimestru@mec.gov.md

19

Lilia Cîrlan

Consultant principal

23 33

 83 

lilia.cirlan@mec.gov.md

20

Diana Clipaci

Consultant principal

 23 36  87

diana.clipaci@mec.gov.md

Direcția politici în domeniul învățământului profesional tehnic

Misiunea și funcțiile direcției

21

Silviu Gîncu 

Șef Direcție

23 33 51

silviu.gincu@mec.gov.md

22

Valentina Plamadeala 

Consultant principal

21 03 77

valentina.plamadeala@mec.gov.md

23

Carolina Nani-Secrieru 

Consultant principal

27 75 08

carolina.nani-secrieru@mec.gov.md 

24

Eudochia Ceban 

Consultant principal

23 57 37 

eudochia.ceban@mec.gov.md

25

Dumbrava Dorina

Consultant principal

23 36 91

dorina.dumbrava@mec.gov.md

26

Popov Vera

Consultant superior

23 27 22

vera.popov@mec.gov.md

Direcția cadrul național al calificărilor

Misiunea și funcțiile direcției

27

Tatiana Gherștega

Șef Direcție

21 03 78

tatiana.gherstega@mec.gov.md

28

Viorica Condruc

Consultant principal

23 45 00

viorica.condruc@mec.gov.md

29

Rodica Isac

Consultant principal

23 34 74

rodica.isac@mec.gov.md

30

Nadejda Sava

Consultant superior

27 75 69

nadejda.sava@mec.gov.md

31

Ludmila Gurmuzachii

Consultant

27 75 69

ludmila.gurmuzachii@mec.gov.md

Direcția politici în domeniul învățământului superior

Misiunea și funcțiile direcției

32

Doina Usaci 

Șef Direcție

 23 32 13

doina.usaci@mec.gov.md 

33

 Ala Luca 

 Consultant principal

 23 21  07 

              ala.luca@mec.gov.md 

34

Tatiana Pașa 

Consultant principal

23 36 52 

tatiana.pasa@mec.gov.md

35

Svetlana Mironov 

Consultant principal

23 36 52 

 svetlana.mironov@mec.gov.md 

36

Arcadii Andronic 

Consultant superior

23 21 07

arcadii.andronic@mec.gov.md 

Direcția politici în domeniul cercetării și inovării

Misiunea și funcțiile direcției

 37

 Igor Chiosa 

Șef interimar direcție

23 27 46 

igor.chiosa@mec.gov.md 

   38

Alisa Rusnac 

Consultant principal

23 33 25

alisa.rusnac@mec.gov.md

39

Olga Izbaș 

Consultant principal

21 27 01

olga.izbas@mec.gov.md

40

Viorica Pistrui

Consultant

23 27 46

 viorica.pistrui@mec.gov.md

Direcția politici în domeniul tineret

Misiunea și funcțiile direcției

41

Marin Marcel

Șef Direcție

82 08 50

marcel.marin@mec.gov.md

42

Larisa Macarenco 

Consultant principal

82 08 66

larisa.macarenco@mec.gov.md

43

Olga Bița

Consultant

82 08 65

olga.bita@mec.gov.md

Direcția politici în domeniul sport

Misiunea și funcțiile direcției

44

Petru Mutruc 

Șef Direcție

82 08 59

petru.mutruc@mec.gov.md

45

Ion Iacub 

Consultant principal

25 04 59

ion.iacub@mec.gov.md

46

Maria Timuș

Consultant principal

25 04 59

maria.timus@mec.gov.md

47

Mariana Grozav 

Consultant superior

21 03  62 

mariana.grozav@mec.gov.md

Direcția coordonare politici publice și integrare europeană

48

Lilia Parhomenco

Șef Direcție

23 21

23 

lilia.parhomenco@mec.gov.md

49

Angelina Bezu 

Șef adjunct direcție

23 26 80

angela.bezu@mec.gov.md 

50

  Galina Gavrilița

Consultant principal

067 441 707

galina.gavrilita@mec.gov.md

51

Mariana Goraș

Consultant principal

23 37 66

 mariana.goras@mec.gov.md

52

Elena Țurcan

Consultant principal

23 80 61

elena.turcan@mec.gov.md

53

Stavinschi Nicu

Consultant superior

23 32

82

nicu.stavinschi@mec.gov.md

54

Bodnar Nicolae

Consultant superior

23 26 80

nicolae.bodnar@mec.gov.md

55

Cătălina Leu

Consultant 

23 80 61

catalina.leu@mec.gov.md

Serviciul coordonare asistență externă

56

Olga Tretiacov

Șef Serviciu

21 27

 01 

olga.tretiacov@mec.gov.md

Direcția juridică și resurse umane

57

 

Șef Direcție

23 27 62

 

58

Angela Bostan 

Consultant principal

23 35 64

angela.bostan@mec.gov.md

59

Raisa Melenciuc 

Consultant principal

23 33 20

raisa.melenciuc@mec.gov.md

60

Dumitru Ciorba

Consultant principal

23 27 62

dumitru.ciorba@mec.gov.md

61

Ana Sandu 

Consultant

 23 46 09

 ana.sandu@mec.gov.md

61

Radu Cotoman

Consultant principal

23 48 38

radu.cotoman@mec.gov.md

Direcția financiar-administrativă

62

Ion Sobari 

Șef Direcție

23 26 06 

ion.sobari@mec.gov.md 

63

Olga Soga 

Șef adjunct Direcție - Contabil șef

21 07 74

olga.soga@mec.gov.md

64

Tamara Frunze 

Consultant principal

23 32 01

tamara.frunze@mec.gov.md

65

Rita Balan 

Consultant principal

23 30 76

rita.balan@mec.gov.md

66

Alina Calciu 

Consultant principal

23 31 17

alina.calciu@mec.gov.md  

67

Tatiana Spînu 

Consultant principal

23 43 38

          tatiana.spinu@mec.gov.md

 

68

Arabadji Vladimir

Consultant principal

27 74 76

vladimir.arabadji@mec.gov.md

69

Tatiana Iacunina 

Consultant superior

21 27 41

tatiana.iacunina@mec.gov.md

70

Silvia Brașoveanu 

Consultant superior

23 40 24

silvia.brasoveanu@mec.gov.md

71

Eugeniu Abașev 

Consultant superior

27 74 76

eugen.abasev@mec.gov.md

72

Vitalie Grigoraș 

Consultant superior

 23 37 73

 vitalie.grigoras@mec.gov.md

Serviciul tehnologiei informației și comunicațiilor

Misiunea și funcțiile serviciului

73

Victoria Musienco 

șef Serviciu

23 27 07

victoria.musienco@mec.gov.md

74

Andreea Donțu

Consultant 

principal

 23 57 33

andreea.dontu@mec.gov.md

Secția managementul documentelor

75

Tatiana Popovschii 

șef Secție

23 35 60

tatiana.popovschii@mec.gov.md 

76

Cernica Valentina

Inspector superior

23 35 60

valentina.cernica@mec.gov.md

 77

Grigorev Valentina

 

inspector asupra executării hotărârilor

(arhiva)

23 27 80

 

 78

Gamurari Lilia

inspector asupra executării hotărârilor

(arhiva)

23 27 80

 

                                            Serviciul informare și comunicare cu mass media

                                                                     presa@mec.gov.md

                                                          Misiunea și funcțiile serviciului 

77

 

șef Serviciu

 

 

78

 

Consultant

 

 

Serviciul politici în domeniul relaţiilor interetnice

Misiunea și funcțiile serviciului 

79

Ivan Duminica

Șef Serviciu

067441717

ivan.duminica@mec.gov.md

Serviciul audit intern

80

Vitalie Ceauș

Șef Serviciu

 067441709

vitalie.ceaus@mec.gov.md

Serviciul protecția secretului de stat

81

 

Consultant principal