Ministerul Educației și Cercetării

Guvernul Republicii Moldova
A A A

Informaţii de contact :

Adresa:
        Piaţa Marii Adunări Naţionale nr. 1
    Casa Guvernului
  MD-2033 Chişinău
   Republica Moldova 

Tel. anticameră: +373 (0) 22 25 01 34

 cancelaria@mec.gov.md

 

 

LISTA DE  TELEFOANE

Nr. d/o

Numele Prenumele

Funcția

Nr. de telefon

e-mail

Conducerea Ministerului

1

 Dan Perciun

Ministru

25 01 34

 dan.perciun@mec.gov.md

2

 Nadejda Velișco 

Secretar general al ministerului

 23 32 83

nadejda.velisco@mec.gov.md 

3

Ludmila Pavlov

Secretar general adjunct al ministerului

23 24 15

ludmila.pavlov@mec.gov.md

4

 Cazacu-Țigaie Adriana

Secretar de stat

23 34 22

adriana.cazacu@mec.gov.md 

5

Rusu Galina  

Secretar de stat

25 05 88

 galina.rusu@mec.gov.md

6

Gurin Sergiu

Secretar de stat

 

 sergiu.gurin@mec.gov.md

 7

Olaru Valentina 

Secretar de stat 

 

valentina.olaru@mec.gov.md 

Cabinetul Ministrului

8

 Draguța Oxana

Șef al cabinetului ministrului

23 34 46

oxana.draguta@mec.gov.md 

9

 

Consilier

23 34 46 

 

 10

 Stratevici Ariadna

Asistent 

25 01 34

 ariadna.stratevici@mec.gov.md

Direcția politici în domeniile învăţământ general și învățare pe tot parcursul vieții

11

Marcelina Baleca

Șef Direcție

23 34 60

marcelina.baleca@mec.gov.md

 

12

Corina Lungu 

 

Consultant principal

23 24 72

corina.lungu@mec.gov.md

13

Viorica Marț

Consultant principal

23 38 97

viorica.mart@mec.gov.md

14

Valentina Ceapa

Consultant principal

23 22 84

valentina.ceapa@mec.gov.md

15

Angela Prisacaru

Consultant principal

23 27 85

angela.prisacaru@mec.gov.md

16

Maria Vrânceanu

Consultant principal

23 71 97

maria.vranceanu@mec.gov.md

17

Daniela Tîrsînă

Consultant principal

23 46 23

daniela.tirsina@mec.gov.md

18

Sergiu Coceaș

Consultant principal

23 32 12

sergiu.coceas@mec.gov.md

19

Lilia Buimestru

Consultant principal

23 22 07

lilia.buimestru@mec.gov.md

Direcția politici în domeniul învățământului profesional tehnic

Misiunea și funcțiile direcției

20

Silviu Gîncu 

Șef Direcție

23 33 51

silviu.gincu@mec.gov.md

21

Magdalena Rusnac-Frăsîneanu 

Consultant principal

23 27 22

magdalena.rusnac@mec.gov.md

22

Valentina Plamadeala 

Consultant principal

21 03 77

valentina.plamadeala@mec.gov.md

23

Carolina Nani-Secrieru 

Consultant principal

27 75 08

carolina.nani-secrieru@mec.gov.md 

24

Eudochia Ceban 

Consultant principal

23 57 37 

eudochia.ceban@mec.gov.md

Direcția cadrul național al calificărilor

Misiunea și funcțiile direcției

25

Tatiana Gherștega

Șef Direcție

21 03 78

tatiana.gherștega@mec.gov.md

26

Viorica Condruc

Consultant principal

23 45 00

viorica.condruc@mec.gov.md

27

Rodica Isac

Consultant principal

23 34 74

rodica.isac@mec.gov.md

28

Nadejda Sava

Consultant principal

27 75 69

nadejda.sava@mec.gov.md

29

Ludmila Gurmuzachii

Consultant

27 75 69

ludmila.gurmuzachii@mec.gov.md

Direcția politici în domeniul învățământului superior

Misiunea și funcțiile direcției

30

Doina Usaci 

Șef Direcție

 23 32 13

doina.usaci@mec.gov.md 

31

 Ala Luca 

 Consultant principal

 23 21 07 

              ala.luca@mec.gov.md 

32

Tatiana Pașa 

Consultant principal

23 36 52 

tatiana.pasa@mec.gov.md

33

Svetlana Mironov 

Consultant principal

23 36 52 

 svetlana.mironov@mec.gov.md 

34

Arcadii Andronic 

Consultant superior

23 21 07

arcadii.andronic@mec.gov.md 

Direcția politici în domeniul cercetării și inovării

Misiunea și funcțiile direcției

 35

 Igor Chiosa 

Șef interimar direcție

23 27 46 

igor.chiosa@mec.gov.md 

   36

Alisa Rusnac 

Consultant principal

23 33 25

alisa.rusnac@mec.gov.md

37

Olga Izbaș 

Consultant principal

21 27 01

olga.izbas@mec.gov.md

Direcția politici în domeniul tineret

Misiunea și funcțiile direcției

38

Marin Marcel

Șef Direcție

82 08 50

marcel.marin@mec.gov.md

39

Larisa Macarenco 

Consultant principal

82 08 66

larisa.macarenco@mec.gov.md

 40

 Lucia Stegarescu 

 Consultant superior

 82 08 65

lucia.stegarescu@mec.gov.md 

Direcția politici în domeniul sport

Misiunea și funcțiile direcției

41

Petru Mutruc 

Șef Direcție

82 08

59

petru.mutruc@mec.gov.md

42

Ion Iacub 

Consultant principal

25 04 59

ion.iacub@mec.gov.md

 43

 Mariana Bugu

 Consultant

27 74 64 

mariana.bugu@mec.gov.md 

Direcția coordonare politici publice și integrare europeană

44

Angelina Bezu 

Șef adjunct direcție

23 26 80

angelina.bezu@mec.gov.md 

45

  Galina Gavrilița

Consultant principal

23 34 02

galina.gavrilița@mec.gov.md

46

Mariana Goraș

Consultant principal

23 37 66

 mariana.goraș@mec.gov.md

47

Elena Țurcan

Consultant principal

23 80 61

elena.țurcan@mec.gov.md

48

Cătălina Leu

Consultant 

23 80 61

cătălina.leu@mec.gov.md

Direcția juridică și resurse umane

53

Nicolae Ghenciu 

Șef Secție resurse umane

23 27 62

nicolae.ghenciu@mec.gov.md

54

Angela Bostan 

Consultant principal

23 35 64

angela.bostan@mec.gov.md

55

Raisa Melenciuc 

Consultant principal

23 33 20

raisa.melenciuc@mec.gov.md

56 

Ana Sandu 

Consultant

 23 46 09

 ana.sandu@mec.gov.md

Direcția financiar-administrativă

57

Ion Sobari 

Șef Direcție

54 23 19

ion.sobari@mec.gov.md 

58

Olga Soga 

Șef adjunct Direcție - Contabil șef

21 07 74

olga.soga@mec.gov.md

59

Tamara Frunze 

Consultant principal

23 32 01

tamara.frunze@mec.gov.md

60

Rita Balan 

Consultant principal

23 30 76

rita.balan@mec.gov.md

61

Alina Calciu 

Consultant principal

23 31 17

alina.calciu@mec.gov.md  

62

Tatiana Spînu 

Consultant principal

23 43 38

          tatiana.spinu@mec.gov.md

 

63

Mariana Grozav 

Consultant principal

23 33 50

mariana.grozav@mec.gov.md

64

Tatiana Iacunina 

Consultant superior

21 27 41

tatiana.iacunina@mec.gov.md

65

Silvia Brașoveanu 

Consultant superior

23 40 24

silvia.brasoveanu@mec.gov.md

66

Eugeniu Abașev 

Consultant superior

27 74 76

eugen.abasev@mec.gov.md

67

 

Consultant 

 

 

Serviciul tehnologiei informației și comunicațiilor

Misiunea și funcțiile serviciului

68

Victoria Musienco 

șef Serviciu

23 27 07

victoria.musienco@mec.gov.md

Secția managementul documentelor

69

Natalia Mihalachi 

Șef secție

23 35 60

natalia.mihalachi@mec.gov.md

70

Tatiana Popovschii 

inspector superior  

23 35 60

tatiana.popovschii@mec.gov.md 

 71

Grigorev Valentina

 

inspector asupra executării hotărârilor

(arhiva)

23 27 80

 

 

Gamurari Lilia

inspector asupra executării hotărârilor

(arhiva)

23 27 80

 

Serviciul informare și comunicare cu mass media

Misiunea și funcțiile serviciului 

69

 Viorica Pistrui

Consultant

 23 34 46

 viorica.pistrui@mec.gov.md