Ministerul Educației și Cercetării

Guvernul Republicii Moldova
A A A
Raportul de țară al Uniunii Europene pentru Republica Moldova pe domeniile cercetării și inovării
20/01/2023 - 20:09

Ministerul Educației și Cercetării a organizat un eveniment de prezentare a raportului de țară ,, Cu ambiție pentru transformare: Evaluarea finanțării cercetării, infrastructurilor de cercetare și legăturilor dintre știință și industrie în Republica Moldova”, realizat deexperții internaționali desemnați de Comisia Europeană prin Mecanismul de sprijin al politicilor (Policy Support Facility – PSF) din Programul Cadru al Uniunii Europene pentru Cercetare și Inovare ,,Orizont Europa”.

 

La eveniment au participat: Anatolie Topală, Ministrul Educației și Cercetării, Jānis Mažeiks, Ambasadorul Uniunii Europene în Republica Moldova, Liliana Nicolaescu-Onofrei, Președinta Comisiei parlamentare pentru cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media, Virgiliu Pîslariuc, vice-președintele al acestei comisii, Valentina Chicu, consilieră a Președintelui Republicii Moldova în domeniile educației și cercetării, Ion Tighineanu, Președintele Academiei de Științe, directori ai Agențiilor de implementare a politicilor în domeniile cercetării și inovării, rectori, directori de institute de cercetare, reprezentanți ai mediului de afaceri și ai societății civile.

 

Raportul a fost prezentat grupul de experți condus de dl Adrian Curaj, președintele panelului de experți PSF Moldova,Director General al Unității Executive pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării, România.

 

În Raportul de țară au fost prezentate provocările sistemice-cheie cu care se confruntă sistemul național de cercetare și inovare, precum și principalele recomandări privind revizuirea sistemului de finanțare a cercetării publice, configurarea unei politici comprehensive pentru dezvoltarea și utilizarea eficientă a infrastructurii publice de cercetare și propunerea unor măsuri care vizează consolidarea legăturilor dintre cercetare și mediul de afaceri.

 

Domnul Anatolie Topală, Ministru al Educației și Cercetării a afirmat în discursul său că deja a început lucrul asupra implementării unor recomandări punctate de panelul de experți. Oficialul a mulțumit echipei de experți pentru munca depusă și a dat asigurări că se va ține cont de toate recomandările la elaborarea viitorului cadru strategic de politici în domeniile cercetării și inovării, acestea urmând să fie consultate cu părțile interesate.

 

Raportul poate fi consultat accesând următorul link:  https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/ff106746-922a-11ed-b508-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-278626144

 

Policy Support Facility (PSF) reprezintă Instrumentul de Sprijin pentru Politici cuprins în Programul cadru al Uniunii Europene pentru Cercetare și inovare ,,Orizont Europa”, care are rolul de a împărtăși bune practici și a oferi expertiză independentă, la cererea statelor membre și a statelor asociate.

petitii
Centrul de Tehnologii Informaționale și Comunicaționale în Educație