Ministerul Educației și Cercetării

Guvernul Republicii Moldova
A A A

Termenul de depunere a dosarelor pentru evaluarea propunerilor de proiecte științifice în cadrul competiției naționale a granturilor doctorale pentru anul academic 2022-2023 a fost extins până la 3 mai 2022

Ministerul Educației și Cercetării, în contextul organizării evaluării propunerilor de proiecte științifice în cadrul competiției naționale a granturilor doctorale pentru anul academic 2022-2023, extinde sesiunea de selectare a experților, în conformitate cu Metodologia de organizare și desfășurare a competiției naționale a proiectelor științifice pentru repartizarea granturilor doctorale de la bugetul de stat, aprobată prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 130 din 01 martie 2022, pentru următoarele domenii științifice: științe ale naturii, științe inginerești și tehnologii, științe medicale, științe agricole, științe sociale și economice și științe umaniste.

Condițiile minime pentru participare:

-        

Titlul ştiinţific de doctor şi ştiinţifico-didactic de conferenţiar universitar;

-        

Experiența și expertiza în evaluarea de programe de studii și de cercetare sau proiecte naționale/internaționale.

Dosarul va conține o cerere de participare în adresa ministrului educaţiei şi cercetării, cu indicarea domeniului şi profilului ştiinţific, însoţită de Fişa expertului (conform modelului) şi Curriculum Vitae (Europass). Dosarele vor fi depuse la adresa electronică: cancelaria@mec.gov.md și olga.duhlicher@mec.gov.mdpână la 03 mai 2022.

 

Pentru detalii:

(022) 23-27-46 

olga.duhlicher@mec.gov.md