Ministerul Educației și Cercetării

Guvernul Republicii Moldova
A A A

Cadrul Național al Calificărilor

Acte legislative și normative

 

Metodologii:

  • Metodologia de implementare a standardelor de calificare de către instituțiile de învățământ profesional tehnic și superior
  • Ordin nr. 1703 din 26 decembrie 2019, Cu privire la aprobarea Metodologiei de stabilire a corespondenței nivelului de formare a calificărilor obținute până la aprobarea Cadrului național al calificărilor din Republica Moldova 
  • Ordin nr. 1617 din 10 decembrie 2019, Cu privire la aprobarea Metodologiei de elaborare, revizuire si validare a standardelor de calificare 

Ghiduri:

 Hotărîri de Guvern:

Cadrul European al Calificărilor

Standarde de Calificare

Recunoașterea calificărilor și rezultatelor învățării anterioare